nieuws

Delta Lloyd verdubbelt hypotheekproductie in 2013

Branche

delta_lloyd_pandDe hypotheekproductie van Delta Lloyd steeg in 2013 naar € 1,3 mld (2012: € 0,7 mld). Tegelijkertijd werd de aandelenportefeuille afgebouwd. “In Nederland wordt een groot deel van de hypotheekportefeuille door de overheid gegarandeerd, wat een aantrekkelijk rendement oplevert bij een relatief laag risico.”

“Wij waren met name succesvol op het gebied van collectieve levensverzekeringen, waar ons marktaandeel in nieuwe periodieke levenpremies ruimschoots verdubbelde”, aldus een toelichting op de cijfers In Nederland brachten zeven grote pensioencontracten – waarvan vier in het laatste kwartaal – met een totale koopsompremie van € 799 miljoen het totaal van nieuwe koopsompremies op € 1,7 miljard (2012: € 1,8 miljard). De nieuwe jaarpremies lieten een sterke toename zien naar € 257 miljoen (2012: € 225 miljoen).
Het totaal bruto premie-inkomen leven steeg met 2% naar € 3,3 miljard. Voor schade bleef het stabiel op € 1,4 miljard. In totaal steeg het bruto premie-inkomen met 1% naar € 4,7 miljard. Volgens Delta Lloyd nam het marktaandeel in zowel leven, schade als hypotheken toe. Het operationeel resultaat nam met 6% toe naar € 430 miljoen (2012: € 404 miljoen).

Hypotheekproductie
De hypotheekproductie verdubbelde bijna naar € 1,3 miljard (2012: € 0,7 miljard). “De Nederlandse hypotheekmarkt trekt aan en Delta Lloyd is er zelfs in een groeiende markt in geslaagd marktaandeel te winnen. Het marktaandeel steeg naar 3% in 2013 (2012: 1%)”, aldus het concern. Delta Lloyd bouwde haar aandelenbeleggingen daarentegen met € 0,8 mld af. “In Nederland wordt een groot deel van de hypotheekportefeuille door de overheid gegarandeerd, wat een aantrekkelijk rendement oplevert bij een relatief laag risico. Tegelijkertijd beperken op handen zijnde wijzigingen in de regelgeving, en vooral de invoering van Solvency II, onze beleggingsmogelijkheden.”

Kostenbesparingen
De totale operationele kosten bedroegen in 2013 € 772 miljoen, waarmee de doelstelling van een kostenverlaging naar € 790 miljoen in 2013 werd gehaald. “Voor 2014 en 2015 hebben wij een nieuwe kostendoelstelling van respectievelijk € 750 miljoen en € 720 miljoen vastgesteld.” Delta Lloyd mikt daarbij op maatregelen gericht op vereenvoudiging van de organisatie en processen, sanering van verouderde systemen en producten en verdere digitalisering.

Goed jaar
Bestuursvoorzitter Niek Hoek: “Delta Lloyd had een goed jaar. Ondanks volatiele marktomstandigheden hebben wij een sterk commercieel en operationeel resultaat geboekt. Wij hebben al onze doelstellingen gehaald en goede strategische voortgang geboekt: wij hebben onze solide kapitaalpositie verder verstevigd, de klanttevredenheid is verbeterd, wij hebben de doelstellingen van ons doorlopende, strikte kostenbesparingsprogramma overtroffen terwijl wij tegelijkertijd ons marktaandeel in nieuwe levensverzekeringen, zakelijke schadeverzekeringen en hypotheken hebben vergroot. Wij hebben een sterke positie in de pensioenmarkt opgebouwd, met ons marktleiderschap in nieuwe levensverzekeringen en het binnenhalen van verschillende grote nieuwe contracten. Dit in combinatie met een sterke groei in jaarpremies en verbeterde marges. Wij hebben nog steeds een gezond gevulde pijplijn. Verder hebben de commerciële resultaten van asset management en de bank zich ook positief ontwikkeld.”

Reageer op dit artikel