nieuws

AFM kan weinig doen in case Neutralis versus ABN Amro

Branche

“Wij kunnen een partij als ABN Amro erop wijzen dat met hun manier van werken het klantbelang niet wordt gediend. Maar wij kunnen partijen niet verplichten om met andere partijen zaken te doen.” Dat zei Michiel Denkers (AFM) gisteren in een gesprek met Ozewald Wanrooij, directeur van het Hengelose Neutralis.

ABN Amro zegde de samenwerking met adviesbedrijf Neutralis per 1 december 2013 op, omdat er ‘de afgelopen periode geen sprake is geweest van een substantiële samenwerking bij de klant- en marktbediening.’ Als gevolg daarvan is Neutralis ook niet meer in staat om bestaande klanten bij te staan met een wijziging of verhoging. Het adviesbedrijf legde de zaak voor aan de AFM. Dat leidde tot een gesprek met toezichthouder Michiel Denkers.

Vrijheid
De ruimte om iets aan de handelswijze van ABN Amro te doen is echter beperkt, zei Denkers, tot teleurstelling van Wanrooij. “Wij kunnen partijen niet verplichten om met andere partijen zaken te doen. Je hebt te maken met contractsvrijheid. Wel kunnen wij een partij als ABN erop wijzen dat met hun manier van werken het klantbelang niet wordt gediend.” Hij ziet daarin wel een verschil tussen bestaande en nieuwe klanten. “Je zou ten aanzien van bestaande klanten een soort eerbiedigende werking verwachten. Zij zijn er met een bepaalde verwachting ingestapt.”

Breed
Wanrooij stelde dat in het belang van de klant elke adviseur breed toegang tot alle producten moet hebben. “In plaats daarvan voeren diverse aanbieders momenteel een protectionistisch beleid om hun eigen adviseurs aan het werk te houden.” Denkers kon daar niet helemaal in meegaan. “Al zien we wel dat aanbieders adviseurs soms onvoldoende in staat stellen hun klant goed te bedienen. Bijvoorbeeld door de klant rechtstreeks te benaderen zonder dat de adviseur dat weet en zijn rol kan pakken.”

Denkrichtingen
Denkers schetste twee denkrichtingen om het probleem van markttoegang te doorbreken. “De eerste is een keurmerk waar adviseurs zich bij aan kunnen sluiten. Dat is voor aanbieders een extra waarborg bovenop de vergunning en de diplomaplicht.” De tweede denkrichting die hij presenteerde is een variant op het execution only loket. “Een loket zomaar breed en onbeschermd openstellen vinden veel aanbieders een te groot risico. Ik denk aan een soort productloket dat aanbieders openstellen voor klanten die in het bezit zijn van een adviesrapport, en hun adviseurs. De verantwoordelijkheden worden in zo’n model heel duidelijk gemarkeerd: er moet wel een advies komen, maar de aanbieder neemt er geen enkele verantwoordelijkheid voor.”

Meer in AM 3 dat volgende week verschijnt

Reageer op dit artikel