nieuws

Achmea benoemt Henk Timmer tot CRO

Branche

Achmea heeft Henk Timmer (53) benoemd tot Chief Risk Officer (CRO) De benoeming volgt op de eerdere splitsing van de CFO- en de CRO-functie in de raad van bestuur. Timmer is nu nog directeur Internal Audit bij Achmea.

Volgens Erik van de Merwe, voorzitter van de raad van commissarissen past de benoeming van een separate Chief bij de huidige eisen van corporate governance voor de financiële sector. “De Raad van Commissarissen is van mening dat voor een coöperatieve verzekeraar als Achmea met een prudent risicoprofiel, gedegen Risk Management op het niveau van de raad van bestuur noodzakelijk is, te meer tegen de achtergrond van de toegenomen complexiteit voor verzekeraars.”

Willem van Duin, voorzitter raad van bestuur: “De benoeming van een Chief Risk Officer is cruciaal voor de beheersing van de belangrijkste risico’s van onze activiteiten in relatie tot een verantwoord rendement. Met de benoeming van Henk Timmer is de vacature vervuld en de raad van bestuur weer op sterkte in een tijd waar grote uitdagingen voor ons staan.”

Henk Timmer is sinds 1997 in dienst bij Achmea en naast Auditing liggen zijn specialismen onder meer op de gebieden Riskmanagement, IT en Control. Astrid Langeveld (43) volgt Henk Timmer op als directeur Internal Audit. Astrid Langeveld is nu senior manager Internal Audit en sinds 1995 werkzaam bij Achmea.

Reageer op dit artikel