nieuws

Aantal bijstandsontvangers stijgt fors

Branche

Vorig jaar is het aantal bijstandsontvangers met 33.000 toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind december 2013 ontvingen 413.000 personen bijstand, 10.000 meer dan een kwartaal eerder. De stijging is relatief sterk bij 27-45 jarigen.

De toename in 2013 is de grootste sinds 2009 en aanzienlijk groter dan die in 2011 en 2012. In deze jaren ging het aantal bijstandsgerechtigden met respectievelijk 11.000 en 13.000 omhoog. De ontwikkeling van de bijstand loopt in de pas met de verslechterde arbeidsmarkt. Het jaar 2013 kende ook een groot banenverlies en een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal bijstandsontvangers in 2013 toe. De stijging was naar verhouding het grootst  bij de 27- tot 45-jarigen en bedroeg 11%. Bij de jongere bijstandsontvangers tot 27 jaar ging het om 7,5% groei, bij de 45-plussers om bijna 7%.

Reageer op dit artikel