nieuws

Volmachtbedrijven koesteren eigen beloningsafspraken

Branche

Volmachtbedrijven koesteren eigen beloningsafspraken

Het compromis van zeven verzekeraars en vijf volmachtbedrijven voor een nieuwe beloningsstructuur voor het volmachtkanaal kan niet op onverdeelde steun rekenen. Drie grote volmachtpartijen geven aan weinig te zien in generieke afspraken. Eerder had NVGA-voorzitter Michael de Nijs zich al op soortgelijke wijze uitgelaten.

Ruim tweeënhalf jaar waren het Verbond van Verzekeraars en volmachtvereniging NVGA aan het steggelen over een nieuwe beloningsstructuur. Als een duveltje uit een doosje kwam de zogenaamde Kopgroep van zeven verzekeraars – Aegon, ASR, Avéro Achmea, DAS, Generali, Goudse Verzekeringen, Reaal – en vijf volmachtbedrijven – Van Lanschot Chabot, Nedasco, Noordeloos Groep, Schouten Zekerheid en Thoma Assuradeuren- vorige maand met een eigen model.  Kern van dit model is dat er voor particuliere verzekeringen vanaf 2015 een nominale vergoeding komt voor de werkzaamheden van volmachtbedrijven, voor zakelijke verzekeringen wordt de percentuele, waardegerelateerde beloning gehandhaafd.
"Niet één model is perfect, ook het model van de kopgroep niet."
Ander volmachtbedrijven zijn echter niet van plan om zich zonder meer bij het initiatief van de Kopgroep aan te sluiten.  Zo zit Marcel van Loon er nog niet direct om te springen. De directeur van het gelijknamige volmachtbedrijf uit Dordrecht spreekt ook namens de acht andere leden van de stichting JVM, een groep samenwerkende volmachtbedrijven verspreid over heel het land. "Niet één model is perfect, ook het model van de kopgroep niet. Ons model werkt echter ook en past binnen de waarborgen die de toezichthouder verlangt voor waardegerelateerde beloning."
Directeur Peter van Geijtenbeek van Turien en Co stelt "niet onwelwillend" te staan tegenover  het principe van een nominale beloning bij particuliere verzekeringen. "Maar dat hangt wel af van de vraag hoe gedetailleerd het is." Van generieke beloningsafspraken die gelden voor het hele volmachtkanaal is hij echter geen voorstander. "Die hebben het nadeel dat het resultaat van alles een beetje wordt. Dergelijke afspraken zijn niet specifiek toegesneden op je bedrijf, wij hebben heel veel verschillende volmachten en werken bijvoorbeeld ook met zorgverzekeraars. Voor de kleinere volmachtbedrijven kunnen generieke afspraken wel handig zijn."
Uitbestedingsgedachte
Peter Schokker, directeur van Risk Assuradeuren, vindt dat er ook aan het model van de kopgroep haken en ogen zitten. "Of iets werkbaar is, hangt ook af van de automatiseringsmogelijkheden. Dat heeft tijd nodig. (…) Ik vind het beter om de discussie aan te vliegen vanuit die uitbestedingsgedachte. Het kan best zijn dat verzekeraars met hoge interne kosten en een hogere volmachtvergoeding, onder de streep voor de verzekerde het goedkoopste zijn. Bovendien moet je de discussie over de zogeheten sturing die uitgaat van waardegerelateerde beloning ook terugbrengen tot de juiste proporties. Als het goede resultaten op kwaliteitsaspecten beoogt, heeft de consument daar uiteindelijk alleen maar baat bij."
Meerwaarde
Wim Henk Steenpoorte, lid van de raad van bestuur bij SNS Reaal en woordvoerder namens de initiatiefnemers van het beloningsmodel, stelt dat het er niet gemakkelijker op wordt als niet alle volmachtbedrijven er mee willen werken. "Klant en markt zijn gebaat bij een transparant en breed gedragen model. Onderlinge discussie kan tot gevolg hebben dat we veel geld gaan besteden aan verschillende beloningsmodellen, terwijl wij naar mijn mening moeten concurreren op heel goede producten voor de klant. Wij hebben ons tot doel gesteld te laten zien waarom dit model een duidelijke meerwaarde heeft voor de klant én de branche. Wij gaan er daarom nog steeds van uit dat betrokkenen, waaronder deze gevolmachtigden, dat in zullen zien en zich alsnog aansluiten."
Meer over deze kwestie in de papieren uitgave AM 1, die vandaag verschijnt. 

Reageer op dit artikel