nieuws

Verbond wil verzekeren weer positief ‘tussen de oren’

Branche

Het Verbond van Verzekeraars start vandaag een drie jaar durende campagne die consumenten bewust moet maken van de belangrijke maatschappelijke rol die verzekeren speelt. Het motto van de campagne is ‘Fijn dat we verzekerd zijn’; kern van de boodschap is dat veel dingen een stuk lastiger worden als er geen verzekeringen zijn.

Verbond wil verzekeren weer positief ‘tussen de oren’

"Het is nadrukkelijk geen imagocampagne, maar een bewustwordingscampagne", zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding. "Mensen moeten zich weer bewust worden van de waarde van verzekeren." Volgens Weurding moet de branche vooral werken aan het leveren van bewijs aan de klant dat verzekeren waarde heeft. "Daarmee moet onze reputatie verbeterd worden." Want die reputatie staat al jaren op een laag niveau door met name de woekerpolisaffaire en de financiële crisis. "Verzekeraars waren een instituut, maar het imago blijft de laatste jaren op een dieptepunt hangen. In de hoofden van het publiek moet er weer een positieve associatie met verzekeren worden gemaakt." En niet alleen bij het publiek, want de zogeheten gunfactor is ook in politiek Den Haag laag, zegt Weurding: "We krijgen onze plannen daar moeilijk gelanceerd."
Vanzelfsprekendheid weghalen
Om het tij te keren, kiest het Verbond in de campagne dus voor het toevoegen van positieve associaties. "Verzekeren voorkomt schade en zorgt ervoor dat we een heleboel dingen kunnen doen die we graag willen doen." En mensen zijn over het algemeen best tevreden over hun verzekeraar, zegt Weurding. "We zijn alleen het mooie van verzekeren uit het oog verloren. Wij willen de vanzelfsprekendheid van verzekeren weghalen; zonder verzekering werkt alles een stuk minder."
Op televisie (publieke omroep en RTL) draait de komende maanden een commercial over een etentje dat zonder verzekering heel wat minder romantisch uitpakt: een stel zit gewapend met brandblusser en blusdekens aan tafel als de sprinklers bij het aansteken van de kaars in werking treden. In juni volgt de tweede spot; die draait om een slager. Op de radio gaat het Verbond meer in op de feiten met als thema ‘in een wereld zonder verzekeringen’. Daarin komt onder meer aan de orde dat verzekeraars jaarlijks 100.000 brandschades vergoeden.
Herkenbare risico’s
Het effect van de campagne wordt elke drie maanden gemeten en over een jaar is het eerste evaluatiemoment. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan schadeverzekeringen, maar thema’s als vermogensopbouw komen ook nog aan bod. "We wilden simpel beginnen met herkenbare risico’s", legt Weurding uit. In een latere fase zal ook internet worden benut voor de campagne. "In die fase willen we consumenten ook zelf laten voelen hoe dat is, een wereld zonder verzekeren. Daarvoor gaan we ‘candid camera’-achtige filmpjes maken die via Facebook en YouTube worden verspreid." Woordvoerder Cor Groeneweg geeft een voorbeeld: "We hadden aanvankelijk het idee om een spot op te nemen waarin een taxichauffeur bij een druk kruispunt aan de passagiers vraagt om het stuur over te nemen. Zonder verzekering worden dat soort dingen een te groot risico. Maar dat idee heeft het niet gehaald."
De laatste fase van de campagne bestaat uit het aangaan van de dialoog met het publiek, onder meer door middel van evenementen.
Zelfvertrouwen
Volgens Groeneweg hebben verzekeraars te lang "met het hoofd tussen de benen gezeten".  "Het wordt tijd dat we meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen uitstralen." In de campagne wordt bewust niet teruggekeken op wat er allemaal is misgegaan met verzekeringen. "Dat willen we niet opzoeken; we willen ons richten op de maatschappelijke nutsfunctie van verzekeraars. We keren dagelijks € 190 mln uit aan verzekerden. Mensen moeten weer gaan beseffen dat verzekeren geen noodzakelijk kwaad is, maar een groot goed."

Op de voor de campagne opgezette website Fijndatweverzekerdzijn.nl besteedt het Verbond wel aandacht aan de woekerpolisaffaire en  de negatieve gevoelens die daardoor bij consumenten leven: "Wij begrijpen deze gevoelens heel goed. Er zijn in het verleden dingen mis gegaan. Daar hebben verzekeraars van geleerd. Daarom doen verzekeraars er alles aan om op basis van gemaakte afspraken veranderingen door te voeren en klanten te helpen. We kunnen nooit uitsluiten dat er in de toekomst nog wel eens fouten worden gemaakt of omstandigheden veranderen waardoor teleurstellingen ontstaan. Dat is niet fijn. Dat vinden wij natuurlijk ook. De sector vernieuwt, heeft lessen geleerd en wil zijn maatschappelijke rol spelen. Zodat het voor iedereen echt fijn is om verzekerd te zijn."
De campagnebeelden staan hier.

Reageer op dit artikel