nieuws

Verbond breekt lans voor regelvrije zone

Branche

De productontwikkeling en innovatie bij verzekeraars blijven achter omdat de maatschappijen grote hoeveelheden wetten en regels moeten verwerken. Dit constateren Leo de Boer en Fred Treur, respectievelijk directeur en manager algemene beleidszaken bij het Verbond van Verzekeraars, in het artikel ‘Tien transformaties verzekeringssector: innovatieparadox’. Ze pleiten voor een regelvrije zone.

Verbond breekt lans voor regelvrije zone

"Overheid en toezichthouder komen steeds meer op de stoel van de ondernemer te zitten", stellen Treur en De Boer in het artikel naar aanleiding van de workshop ‘De tien transformaties’, die De Boer een week geleden leidde tijdens de DNB Verzekeringsmiddag. De auteurs blikken terug en kijken vooruit naar de belangrijkste uitdagingen die de sector de te wachten staan. Daarvoor hielden ze ook een ‘flitsenquête’ onder de maatschappijen.
De verzekeraars zien de veranderingen in het distributiemodel als belangrijkste uitdaging. Ook kostenreductie (tweede plaats) en cultuurverandering (3), scoren hoog in de top tien. De Boer en Treur noemen het ‘opvallend’ dat vooral onderwerpen die op korte termijn spelen hoog scoren. "Begrijpelijk en menselijk, maar het is de vraag of dat goed is. Onderwerpen als de arbeidsmarkt, nieuwe risico’s en technologische innovatie bijvoorbeeld, scoren lager. "
Regelvrije zone
De oorzaak ligt volgens de schrijvers in de toenemende regeldruk, incidenten en druk van de toezichthouders. De Boer en Treur vinden dat de wetgever de overheid verzekeraars juist zo moeten stimureren om te zoeken naar marktkansen en  innovaties. "In een andere sector wordt gesproken over een ‘regelvrije zone’ om experimenteerruimte te creëren. Ook iets voor verzekeraars?"

Reageer op dit artikel