nieuws

Rusland: de zorgen ontzenuwd

Branche

Veel Westerse bedrijven hebben tot nu toe de Russische energiesector gemeden. Ze worden afgeschrikt door de angstaanjagende reputatie die de regio heeft als het gaat om onuitroeibare corruptie, complexe bureaucratie en staatsbemoeienis. Rusland biedt echter nog steeds geweldige mogelijkheden.

Rusland: de zorgen ontzenuwd

Vergeet de diplomatieke pesterijtjes tussen Den Haag en Moskou en de spierballen die president Putin graag mag tonen om te laten zien dat Rusland zijn eigen koers bepaalt. De Russische economie  bloeit. Net als de andere zogeheten BRIC landen -Brazilië, India en China- heeft het land de afgelopen jaren groeicijfers laten zien die menig Westers land jaloers maken. Olie- en gasexport zijn de drijvers achter deze groei, nog eens extra opgestuwd door de hoge prijzen voor deze brand- en grondstoffen gedurende de afgelopen tien jaar. Verspreid over negen tijdzones, beschikt Rusland over enorme natuurlijke voorraden. Het is ’s wereld grootste olieproducent met een productie van 10,5 miljoen vaten per dag, zelfs meer dan Saoedi- Arabië. Rusland heeft met 1.700 triljoen kubieke meter ook de grootste aardgasreserve.

Modernisering

Bouw en modernisering van olieraffinaderijen is momenteel big business in Rusland. “Er wordt veel kapitaal geïnvesteerd in modernisering van bestaande raffinaderijen die aansluiten op de jongste Europese vereisten voor benzine en diesel”, aldus Andrey Melnik, namens ACE verantwoordelijk voor de divisie energie- en brandstofwinning in Rusland. Raffinaderijen moeten nieuwe apparatuur installeren die het mogelijk maakt om eindproducten met een hogere (zuiverder) specificatie af te leveren. Ook zijn er een aantal nieuwe raffinaderijen en petrochemische complexen in aanbouw.

De bouw van pijpleidingen voor olie en gas is een andere kernactiviteit. Rusland heeft zijn netwerk aan oliepijpleidingen de afgelopen jaren stevig uitgebreid, waarbij de Eastern Siberia-Pacific pijplijn het meest in het oog springt. Deze heeft een lengte van 5.000 kilometer en transporteerde in 2011 de eerste Russische ruwe olie naar China, Japan en het Koreaanse schiereiland. Ook zijn er gaspijpleidingen aangelegd, waaronder de North European pijplijn die via de Baltische zee gas transporteert naar Duitsland.

Risicostudies

Het voornaamste risico bij deze bouw- en moderniseringsprojecten is de keuze voor de aannemer(s). Zij bepalen uiteindelijk het succes van het totale project, vertelt James Miller, hoofd Energy Engineering bij ACE. “Bedrijven zouden een streng selectieproces moeten volgen om te bepalen of de aannemer geschikt is. Het gevaar bestaat dat niet ieder bedrijf zo’n proces volgt en prijs de voornaamste factor wordt bij de keuze tussen aannemers.”

Om de risico’s te verkleinen zouden er zowel bij aanpassingen aan bestaande installaties als bij de bouw van nieuwe vooraf risicostudies moeten worden uitgevoerd. “Het is cruciaal dat de betrokken partijen alle mogelijke gebeurtenissen bespreken,  gerelateerde risico’s in kaart brengen en strategieën vastleggen om deze risico’s te beheersen en eventuele schade te beperken”, vertelt Matthew Hardy, hoofd International Division Global Energy bij ACE Group.

Grote lekkages

Kwaliteitscontrole is van essentieel belang bij de onderdelen die worden gebruikt bij een aanpassing aan een raffinaderij of pijpleiding, benadrukt Hardy. “Daarbij worden waarschijnlijk onderdelen uit verschillende landen gebruikt. Alle materialen moeten getest worden (…)want als de materialen die gebruikt worden bij een raffinaderij niet deugen, kunnen de gevolgen verwoestend zijn. Een aantal grote lekkages bleken uiteindelijk veroorzaakt door verkeerd geïnstalleerde materialen.”

Ondanks deze risico’s werken energiemaatschappijen in Rusland van oudsher met financiële reserves die dienen als verzekering. De grote meerderheid van de polissen die worden uitgegeven in de Russische energiesector betreft verzekeringen voor de (on)roerende goederen  (property insurance) met inbegrip van een dekking voor machinestoring en onderbreking van de onderneming. De markt voor aansprakelijkheidsverzekeringen staat nog in de kinderschoenen.

“Corruptie, bureaucratie, valutarisico’s en regeringsinmenging bestaan, maar doen het voornamelijk goed als je een pakkende headline nodig hebt.”

De verzekeraars zijn voornamelijk actief in de downstream olie- en gassector: raffinage en petrochemie. “In plaats van een verzekering per raffinaderij dekt  een typische property insurance programma in deze sector tussen de 3 en 20 raffinaderijen met verzekerde risico’s van tussen de 3 en 5 miljard USD per raffinaderij”, aldus Melnik. De meeste energiemaatschappijen zijn in zekere mate verzekerd, waarbij een dekking tegen fysieke schade meer voorkomt dan een verzekering tegen een noodgedwongen bedrijfsonderbreking.

Ondanks verhalen over Rusland als een moeilijke plaats om zaken te doen, verschilt de verzekeringssector volgens Melnik niet van die in andere landen. “Verzekeringsmaatschappijen als ACE opereren via de grote internationale verzekeringsmakelaars en zij hanteren net als ACE strikte compliance standaarden.”

Nikolay Dmitriev, country manager Rusland bij ACE, vat het verschil tussen de perceptie die sommigen van Rusland hebben en de zakelijke realiteit samen: “Corruptie, bureaucratie, valutarisico’s en regeringsinmenging bestaan, maar doen het voornamelijk goed als een je pakkende headline nodig hebt. Er liggen goede en veilige kansen in Rusland. De zakelijke mogelijkheden blijven er groeien aangezien er meer buitenlandse investeringen het land binnen stromen.”

 

Reageer op dit artikel