nieuws

Openbaar debat over gespreid betalen adviesnota

Branche

Er komt een openbaar webinar over het gespreid betalen van advieskosten. Dit naar aanleiding van een kritisch blog van de bekende zelfstandig financieel consultant Rob Goedhart over het standpunt van Arno Dolders van Legal & General.

Openbaar debat over gespreid betalen adviesnota

Rob Goedhart reageerde met zijn blog op het standpunt van Arno Dolders dat consumenten een sterke voorkeur hebben om de kosten van advies gespreid te betalen over de hele looptijd van het financiële product. Dolders begrijpt niet waarom dat niet wordt toegestaan en pleitte er recent in het FD voor om consumenten zelf te laten kiezen. “Laat de consument zelf de keuze maken: directe betaling, of gespreide betaling als onderdeel van de premie, mits transparant en niet bovenmatig.”
Goedhart stelde daarop op zijn eigen site de vraag: “Preekt Dolders voor eigen parochie?” Hij schrijft: “Gaat het Arno Dolders voornamelijk om de producten die Legal & General de markt aanbiedt?”
Dolders reageerde daar teleurgesteld op. “Ik betreur het dat je de blog een redelijk tendentieuze kop hebt meegegeven, waarmee je mijn reactie in het FD direct als niet integer kwalificeert. Ik maak mij oprecht zorgen over de effecten van het verbod op provisie. Jij roept op om hierover een openbaar debat te voeren. Ik stel voor dit via een webinar te doen.” Goedhart heeft die uitnodiging inmiddels geaccepteerd.

Reageer op dit artikel