nieuws

OAWM verliest rechtszaak om DNB-vergunning

Branche

De Nederlandsche Bank hoeft geen vergunning af te geven aan Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM). De Rotterdamse bestuursrechter is het met DNB eens dat de statuten van OAWM niet geheel aan de wettelijke vereisten voldoen en dat de verkregen herverzekering onvoldoende zekerheid biedt.

OAWM verliest rechtszaak om DNB-vergunning

OAWM, een initiatief van een aantal financieel adviseurs, wilde ‘de eerste 100% transparant werkende verzekeraar van Nederland’ worden, waarbij de winst volledig terugvloeit naar de polishouders. Die transparantie moest worden bereikt door alle werkzaamheden van de schadeverzekeraar onder te brengen in een voor dat doel opgerichte serviceprovider, terwijl bovenmatige risico’s door de onderlinge waarborgmaatschappij volledig werden ondergebracht in een herverzekeringscontract. De vergunning voor de serviceprovider werd eind 2012 afgegeven door de AFM.
Rechter
DNB weigerde echter een vergunning af te geven aan de nieuwe intermediaire onderlinge, waarna OAWM de toezichthouder voor de rechter daagde. Die gaf DNB, in een uitspraak op 24 december 2013, gelijk. De statuten van OAWM voldoen niet geheel aan de wettelijke vereisten en de verkregen herverzekering is niet van zodanige aard dat in alle gevallen de schade kan worden opgevangen. “In de door DNB gepresenteerde en door eiseres niet betwiste drie rekenvoorbeelden die een situatie betreffen met weinig premieontvangsten, veel premieontvangsten en stormschade ziet de rechtbank aanleiding om DNB te volgen in haar conclusie dat hier geen sprake is van een genoegzame herverzekering. In alle gevallen ontstaat immers een tekort. Het financiële risico voor de leden is dan ook groot.”
Teleurgesteld
De assurantiekantoren achter OAWM zijn teleurgesteld. “Natuurlijk is het jammer dat de rechter ons niet de kans wil geven om te bewijzen dat het ook anders kan, maar we zijn er vooral trots op wat we met OAWM hebben neergezet. Een 100% transparant opererende verzekeringsmaatschappij in eigendom van de polishouders, is maatschappelijk gezien een grote stap vooruit. Daarover bestond geen verschil van mening. En juist daarom is het jammer dat OAWM de markttoegang is ontzegd op technische gronden.”
OAWM kan er voor kiezen om hoger beroep aan te tekenen. Of de betrokken assurantiekantoren dit ook gaan doen is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel