nieuws

MKB moet lang wachten op betalingen

Branche

In 2013 moesten MKB’ers vaker dan ooit wachten op de betalingen van hun rekeningen. Steeds vaker werd ook een incassoprocedure gestart.

MKB moet lang wachten op betalingen

Het aantal incassoprocedures steeg met 85% ten opzichte van 2010. Het gemiddelde bedrag dat bij incassozaken open stond was € 6.000. Volgens Interpolis is het aantal oninbare vorderingen waarvoor geen zaak gestart werd nog vele malen hoger. "Acht van de tien ondernemingen kreeg te maken met het faillissement van een afnemer en kon daardoor helemaal naar zijn geld fluiten", aldus Erna Kuijper, manager Bedrijven bij Interpolis.
Howel het aantal incassoprocedures in 2013 niet toenaam, worden volgens Interpolis de procedures wel "steeds heftiger". "Een belang van € 100.000 is geen uitzondering meer. Ook staan vorderingen steeds langer open: ruim veertig dagen. Kleine bedrijven en ZZP’ers hebben het vaakst te kampen met achterstallige facturen bij binnenlandse klanten (33%). Middelgrote bedrijven het vaakst met achterstallige facturen bij buitenlandse opdrachtgevers (36%). Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat te laat betalende afnemers ertoe leiden dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan.
Verzekeren
Je verzekeren tegen continuïteitsprobelemn als gevolg van wanbetalers is een optie, maar lang niet altijd nodig, stelt Interpolis. "Ondernemers kunnen zelf veel doen om wanbetaling te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf verifiëren van de kredietwaardigheid van een oprachtgever", zegt Kuijper.

Reageer op dit artikel