nieuws

Financiële sector wil dat overheid bijdrage levert voor financieel toezicht

Branche

In het FD verzet hoogleraar financieel recht, Danny Busch, zich tegen het kabinetsplan om de overheidsbijdrage voor het financiële toezicht te schrappen. Volgens hem is dat ‘ingegeven door de waan van de dag’.

Financiële sector wil dat overheid bijdrage levert voor financieel toezicht

Busch zegt in het FD: ‘Het kabinet moet nu eenmaal bezuinigen. Maar de maat­regel speelt ook in op het sentiment dat nu eenmaal tegen banken en verzekeraars is gekeerd.’
Opdraaien
Volgens de hoogleraar financieel recht aan de Radboud Universiteit is goed financieel toezicht van groot publiek en maatschappelijk belang, dus moet de overheid ook een financiële bijdrage leveren. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars volledig laten opdraaien voor de toezichtskosten is volgens hem ‘maatschappelijk ­onwenselijk’.
Discussie
Het voornemen om de overheidsbijdrage voor het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) per 2015 te schrappen is al in het regeerakkoord opgenomen. Maar achter de schermen is de discussie, volgens de professor, opnieuw opgelaaid.
Breed verzet
Dat komt doordat de ­financiële sector onlangs in de gebruikelijke consultatieronde zijn reactie heeft gegeven op het wetsontwerp. Er blijkt nu breed verzet tegen de maatregel.
Bijna alle partijen menen dat de overheid een financiële bijdrage moet leveren aan het toezicht van DNB en AFM. Niet alleen vanwege het publieke belang, maar ook omdat de overheid dan de kosten van de toezichthouders in de hand kan houden.
Financiële prikkel
‘Voor de overheid bestaat immers geen financiële prikkel meer om goed naar de inzet van de middelen te kijken’, schrijft de Pensioenfederatie in zijn reactie. Het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor dat de overheid een vast percentage van de toezichtskosten blijft betalen.
Busch is vol begrip. ‘De sector zelf krimpt, terwijl de kosten van het toezicht alleen maar toenemen.’
Geen zeggenschap
Door de rekening helemaal bij de sector te leggen, ontstaat in de analyse van Busch een bijzondere ­situatie. ‘De sector betaalt wel, maar heeft geen zeggenschap over de begroting van de toezichthouders. De overheid blijft bepalen.’
39 miljoen meer
Als de maatregel doorgaat, moeten de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en financieel adviseurs samen jaarlijks € 39 mln meer betalen voor het toezicht. De sector betaalde vorig jaar € 184 mln voor het toezicht van DNB en AFM.
De sector lijkt dus niet van plan alle kosten van de toezichthouders te betalen. Volgens de Pensioenfederatie wordt van de toezichtskosten ongeveer de helft besteed aan direct toezicht. De rest gaat op aan onder andere beleidsvoorbereiding van wet- en ­regelgeving. In de ogen van de verzekeraars ‘ligt het niet voor de hand om deze kosten ten laste te brengen van de sector’.
Hier de brief die het Verbond van Verzekeraars naar het Ministerie van Financiën stuurde (pdf, op site RTLZ)
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
Boetes dreigen voor veel pensioenfondsen
(FD, pag. 1)
‘Allerlei sancties zijn mogelijk voor pensioenfondsen’
(FD, pag. 2)
Tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar door erfpacht
(Volkskrant, pag. 8)
 

Reageer op dit artikel