nieuws

‘En bloc clausule niet lichtvaardig gebruiken’

Branche

Het Verbond van Verzekeraars noemt het belangrijk dat verzekeraars een en bloc clausule "niet lichtvaardig gebruiken" en de klant hierover goed informeren. Dit stelt het Verbond in een reactie op de uitzending van TROS Radar van maandag. Hierin kwam naar voren dat veel zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) recent zijn geconfronteerd met en en bloc premie verhogingen tot wel 25%

‘En bloc clausule niet lichtvaardig gebruiken’

Het Verbond van Verzekeraars stelt  zijn leden te hebben geadviseerd de clausule alleen toe te passen als van de verzekeraar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de aanpassing uitstelt tot de eerstvolgende contractsverlenging. "Ook heeft het Verbond het advies gegeven in voorkomende gevallen deze clausule proportioneel toe te passen. Dit betekent dat niet meer ruimte wordt genomen dan strikt noodzakelijk is", aldus de brancheorganisatie.
De AFM stelt de AOV-premieverhogingen in de gaten te houden en noemt de ontwikkelingen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen "niet positief". "De AFM houdt toezicht op de manier waarop verzekeraars communiceren over dergelijke verhogingen en hoe dat strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat. Sinds de publicatie van het rapport waarnaar wordt verwezen in de uitzending van Radar op 27 januari zijn veel en bloc clausules begrijpelijker gemaakt. Dat neemt niet weg dat de redenen waarom er wijzigingen worden doorgevoerd in een aantal gevallen wel beter kunnen worden toegelicht en beter worden gespecificeerd."
Collectieve procedure
Verzekeringsadvocaat Robin van Beem onderzoekt met TROS Radar de mogelijkheid van een collectieve procedure tegen de en bloc premieverhogingen bij AOV’s. Verzekerden kunnen zich daarvoor melden op de site van TROS Radar.

Reageer op dit artikel