nieuws

DNB: ‘Vernieuwing onontkoombaar voor verzekeraars’

Branche

Verzekeraars moeten vernieuwen, anders verliezen ze de wedstrijd. Dit stelt divisiedirecteur toezicht verzekeraars Thijs van Woerden in de maandelijkse nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank.

DNB: ‘Vernieuwing onontkoombaar voor verzekeraars’

Van Woerden ziet de invoering van Solvency II  per 1 januari 2016 als een belangrijke testcase voor de  vernieuwingsdrift bij verzekeraars. "De Nederlandse verzekeraars hadden al veel voorbereid, maar door het herhaalde uitstel is de voorbereiding wat in het slop geraakt. De uitdaging is dat nu weer op te pakken", aldus Van Woerden. "Verzekeraars moeten zich niet rijk rekenen: ze moeten gebruik maken van hun al eerder opgebouwde voorsprong en nu die noodzakelijke extra meters maken om de finish te halen. (…) DNB gaat hier in het toezicht scherp op letten in 2014."
Bedrijfsmodellen
Ook op andere terreinen is er volgens Van Woerden werk aan de winkel. "Oude bedrijfsmodellen werken niet meer en moeten vernieuwd worden. Deze vernieuwingen zijn onontkoombaar, en we zien dat verzekeraars hierin mee gaan." De divisiedirecteur dringt daarbij aan op voortvarendheid. "Doen ze dat niet, dan verliezen ze de wedstrijd. Dat besef wordt breed gedeeld (…) maar moet worden vertaald naar concrete daden. Dat vraagt om krachtig leiderschap met sterke innovatieve vermogens."

Reageer op dit artikel