nieuws

Dexia-vuistregel ‘eigen schuld’ geldt niet voor tussenpersoon

Branche

Een tussenpersoon die een metselaar met een maandinkomen van € 1.250 adviseerde om in teakplantages te beleggen is voor 75% aansprakelijk voor de schade. Dat zegt Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een recente uitspraak. Omdat het niet om een standaard effectenlease-relatie ging, geldt niet de 60/40 vuistregel voor verdeling van de schade zoals die is vastgelegd in het arrest De Treek/Dexia.

Dexia-vuistregel ‘eigen schuld’ geldt niet voor tussenpersoon

De Hoge Raad oordeelde in september 2013 dat een adviesrelatie verschilt van de ‘standaard effectenlease-relatie’. In die standaardzaken wordt doorgaans uitgegaan van een eigen schuld van de klant van 40%. Die vuistregel gaat ook niet op in een zaak waarover het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich recent boog. Daarin adviseert een financiële dienstverlener (werkzaam in assurantiebemiddeling, hypotheken en makelaardij) een metselaar met een inkomen van € 1.250 per maand. Zijn vrouw ontvangt een uitkering van € 690 per maand. Een medewerker van de tussenpersoon adviseert hen om de opgenomen overwaarde op hun woning, € 25.000 euro, te investeren in groenbeleggingen bij PG Professioneel Groen. Het echtpaar koopt drie spaarcertificaten van € 12.300 per stuk. Beloofd wordt een gegarandeerde rente van 7%. In 2004, 2005 en 2006 volgt een rentevergoeding maar in 2007 geeft PG niet langer thuis.
Bijzondere zorgplicht
De zaak komt uiteindelijk terecht bij het Gerechtshof. Die vindt dat niet kan worden uitgegaan van een eigen schuld van 40%. “Verzoeker trad niet op als aanbieder van een effectenlease-product, maar als financieel dienstverlener die door verweerders werd benaderd voor een op hun specifieke situatie toegesneden advies. (…) In een zodanige situatie rust op de dienstverlener een bijzondere zorgplicht. (…) Hieruit volgt dat de cliënt bij een door die dienstverlener geadviseerde constructie minder snel bedacht hoeft te zijn op, en zich minder snel eigener beweging behoeft te verdiepen in niet vermelde risico’s dan degene die zich wendt tot een aanbieder van een effectenlease-product.”
Percentage
Het Gerechtshof neemt een eigen schuld van 25% aan. “Ook met hun opleidingsniveau hadden verweerders destijds moeten inzien dat wie geld uitleent zich afhankelijk maakt van de schuldenaar, waarbij van belang is of deze, mede gelet op de aard van zijn onderneming, waaruit een relatief hoge rente (van 7%) moet worden opgebracht, wel goed is en zal blijven voor zijn geld, en dat dit in het algemeen minder veilig is dan het geld op een bankspaarrekening onder het depositogarantiestelsel te storten of het in de overwaarde van de woning aanwezige vermogen niet te belenen maar onder zich te houden.”

Reageer op dit artikel