nieuws

De toekomst van het Europese risicomanagement

Branche

We leven en werken in een wereld met meer risico’s. Klimaatverandering veroorzaakt meer milieurisico’s, de grotere onderlinge verbondenheid tussen bedrijven en landen maakt iedereen kwetsbaar voor cyberrisico’s, en er is over de hele wereld politieke instabiliteit.

De toekomst van het Europese risicomanagement

Risicomanagers moeten hun bedrijven leren om met deze risico’s om te gaan, om risicobewust te worden op een manier die hen er niet van weerhoudt om toekomstige kansen te grijpen. Het waren de woorden van scheidend FERMA- voorzitter  Jorge Luzzi tijdens de conferentie van Europese riskmanagers, vorig najaar in Maastricht.

Ondanks de noodzaak en mogelijkheden voor risicomanagers om een grotere rol te spelen bij het bepalen van de risicocultuur en het zakelijk succes van hun bedrijf, blijven er obstakels.  Gedurende de recente jaren van recessie in Europa werden risicomanagers door budgetbeperkingen bij hun bedrijven gedwongen om meer te doen met minder. In een aantal gevallen werd er ook gesneden in het aantal arbeidsplaatsen voor risicomanagers.

“Toch hebben risicomanagers nog een lange weg te gaan als het gaat het zoeken van een verbinding met andere delen van de organisatie”

“De professionele eisen die aan risicomanagers worden gesteld zijn nooit hoger geweest”, aldus de nieuwe FERMA-voorzitter Julia Graham. “Risicomanagement gaat nu meer over leiderschap op het gebied van risico’s. Het topmanagement bij bedrijven eigent zich de supervisie op risico’s meer toe en kijkt naar hun risicomanagers om hen daarbij te coachen en te adviseren.”

John Hurrell, bestuursvoorzitter van Airmic, de Britse vereniging voor risk- en insurancemanagement professionals: “De meest succesvolle risicomanagers zullen dan ook diegenen zijn die zichtbaarder zijn binnen hun organisatie, sterke relaties met andere  afdelingen bewerkstellingen, gehoord worden aan de bestuurstafel, meer denken aan de algehele strategie van het bedrijf.”

“Toch hebben risicomanagers nog een lange weg te gaan als het gaat het zoeken van een verbinding met andere delen van de organisatie”, aldus Graham.  Uit een onderzoek in opdracht van Harvard Business Review, FERMA en PRIMO (Public Risk Management Organisation) naar het leiderschap in risicomanagement blijkt namelijk dat er een kloof bestaat tussen het begrip dat er is bij het topmanagement voor riscomanagement als informatiebron en het begrip bij de rest van de organisatie.

De certificatie door FERMA zou hierbij volgens Graham moeten helpen. Zij gelooft dat het helpt als getuigenis van vakbekwaamheid en bij het bouwen van vertrouwen in de beroepsgroep van risicomanagers. “De risicomanager zal de spotlights betreden en certificatie vormt het bewijs dat hij het recht heeft om daar te staan.”

Een meer ondernemende benadering?

Riskmanagers kunnen meer invloed krijgen in de boardroom en daarbuiten door hun kennis en ervaring meer op een ondernemende manier toe te passen. Daar mee laten ze zien direct bij te kunnen dragen aan het zakelijke succes van het bedrijf.

“Zo’n benadering kan het risicomanagement zeker helpen”, stelt Hurrel. Als voorbeeld haalt hij aan dat risicomanagers in toenemende mate zijn betrokken bij het management van het Employee Benefits Programma van het bedrijf, soms met een eigen, bedrijfsgebonden verzekeraar (captive) als deel van de oplossing.

Graham vindt het idee van een meer ondernemende risicomanagers interessant, maar gelooft tegelijkertijd dat risicomanagers die zicht moeten houden op de risicovereisten van een organisatie zo’n ondernemende rol niet moeten ambiëren.  De kans is volgens haar dan aanwezig dat risicomanagers hun objectieve, onafhankelijke kijk op risico’s kwijt raken.

“Een zware klus is het zoeken van de verbinding tussen risicomanagement en de strategie van het bedrijf”, suggereert Hurrell: “Risicomanagers kunnen bedrijf wel een concurrentievoordeel bieden. In bijna alle branches zijn de risico’s die zijn verbonden aan een dienst of product een factor voor potentiële klanten. Bedrijven die superieur risicomanagement kunnen laten zien hebben daarmee een streepje voor op hun concurrenten.”

Bent u cultuurbewust?

Nu meer en meer bedrijven hun goederen en diensten willen exporteren naar opkomende markten met hoge groeicijfers, worden ze niet alleen geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van regelgeving. “Ze moeten ook een groter cultureel bewustzijn krijgen”, aldus Graham. “Dit wordt een van de belangrijkste vaardigheden voor de risicomanager van de toekomst.”

Risico’s met de hoogste impact zijn vaker risico’s die naar voren komen in de wijze waarop een bedrijf zich gedraagt dan meer concrete risico’s die af te dekken zijn. “Voor bedrijven die internationaal werken, ook in Europa, en moeten omgaan met verschillende lokale culturen, bestuursculturen en andere risicowaarderingen, zullen de uitdagingen voor het risicomanagement alleen maar groter worden”, aldus Graham.

Reageer op dit artikel