nieuws

CFD gaat Den Haag peilen over inperking rol AFM

Branche

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) gaat er bij de politieke partijen op aandringen dat de taak van de AFM worden beperkt tot een primair controlerende. "In een zuiver toezichtmodel kan het niet zo zijn dat de onder toezicht staande ondernemingen gecontroleerd en bestraft worden door één en dezelfde instantie."

CFD gaat Den Haag peilen over inperking rol AFM

De CFD vindt dat de huidige vormgeving van de toezichthouder "indruist tegen de beginselen van onze parlementaire rechtsstaat en daarmee de democratie geweld aandoet". Bovendien wordt de AFM financieel afhankelijk van de financiële branche als de overheid niet meer bijdraagt aan de toezichtkosten: "Door dit beleid komt de overheid nog meer op afstand te staan, waardoor de toezichthouder een zeer dominante rol kan gaan innemen", schrijft de commissie in haar nieuwsbrief.
Absolute macht
De commissie verwijst naar de scheiding der machten, waar bij de AFM geen sprake van lijkt te zijn: "De toezichthouder mag nadere regelgeving opstellen, overtredingen opsporen en vervolgens de strafmaat bepalen. Hiermee is de toezichthouder, naar de inzichten van CFD, verworden tot een absolute macht en komt de persoonlijke vrijheid in gevaar. Wie beschermt de ondernemer (ZZP’er) tegen zijn almachtige toezichthouder?"
De geldstromen tussen toezichthouder en de onder toezicht staande bedrijven moeten verbroken worden, zegt de CFD. "Zo onstaat er een zuiver toezichtmodel waarbij er geen plaats is voor belangenverstrengeling en het klantbelang echt centraal komt te staan."
Angstcultuur
De CFD heeft onder de aangesloten adviseurs een enquête gehouden over het jaarlijkse selfassessment. Daaruit blijkt dat 65% de zelftoets als "bedreigend" ervaart. De commissie spreekt van een "angstcultuur" en vindt het "de hoogste tijd dat het functioneren van de AFM onder de aandacht van de politiek wordt gebracht". "Gelet op het bovenstaande zal CFD het parlement verzoeken om de rol van de toezichthouder op de agenda te zetten en deze nader te onderzoeken."

Reageer op dit artikel