nieuws

Adfiz pleit weer voor voltooiing van provisieverbod

Branche

Er is één oplossing om de financieel adviseur de rol van poortwachter, een soort huisarts, optimaal te laten vervullen en dat is de voltooiing van het provisieverbod. Dit zei Adfiz-voorzitter Loek Hermans vanmiddag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Mediaplaza in Utrecht. "U wordt in uw werk nog regelmatig gefrustreerd door restanten uit de oude wereld." Samen met het Verbond en OvFD werkt Adfiz aan een nieuw model om de samenwerking in de keten goed te regelen, meldde Hermans.

Adfiz pleit weer voor voltooiing van provisieverbod

Door het provisieverbod is de onafhankelijk financieel adviseur een soort poortwachter geworden, zo hield Hermans de zaal voor.
"Dankzij u kijkt de klant verder dan de prijs alleen. U zorgt voor klantgerichte marktwerking. En de fabrikant, die wordt geprikkeld echt goede producten te maken", aldus Hermans. Maar volgens hem wordt het intermediair nog regelmatig gefrustreerd door restanten uit de oude wereld".
Als voorbeeld noemde hij onder meer de markttoegang: "Een klant moet toegang hebben tot alle producten, ook als hij zich door u laat bijstaan".
Dubbele kosten
"De ene aanbieder accepteert uw onafhankelijk advies niet, maar legt zijn eigen advies als extra dienst op en jaagt uw klant op dubbele kosten. De ander stelt impliciete omzeteisen. Anders mag u zijn product niet bemiddelen. Een derde partij heeft inmiddels directe productverkoop als centrale strategie gekozen en weigert daarom überhaupt uw dienstverlening te faciliteren. Deze aanbieders leven wat mij betreft nog in de wereld waarin zij konden bepalen wat de klant wil. Een tijd waarin de fabrikant wel bepaalde wat goed is voor de klant. Alleen, die tijden zijn voorbij. En juist u, aanbieders, u wilde toch de klant aan het stuur? Prima. Accepteer dan ook de consequentie. En dat is dat sommige klanten best uw hypotheek willen. Alleen wil diezelfde klant tegelijk een onafhankelijk adviseur. Want die kan hem bijvoorbeeld over vijf jaar opnieuw een eerlijk verhaal vertellen over of die hypotheek nog steeds zo goed bij hem past."
Eisen stellen
"Mag u als aanbieder dan geen eisen stellen aan de dienstverleners met wie u samenwerkt? Jawel. Maar dat moeten wel objectiveerbare eisen zijn. Eisen ook die het klantbelang niet schaden en die geen onredelijke drempels opwerpen. U mag eisen stellen als die in redelijkheid waarborgen dat de klant goed bediend wordt, zonder dat u als aanbieder de rol van de toezichthouder op u gaat nemen. Op die manier kunt u de markttoegang verbeteren, in plaats van dat u hem frustreert", zo sprak Hermans de aanbieders streng toe.

Nieuw model

Verder pleitte Hermans in zijn nieuwjaarsspeech voor een gelijk speelveld en dat aanbieders en adviseurs om de tafel gaan zitten om de veranderende samenwerking in de keten goed te regelen.
"Je komt  je er niet met het opnieuw formuleren van bestaande afspraken. Op die manier kom je niet los van de oude marktprincipes. Daarom werken wij met Verbond en OvFD aan een helemaal nieuw model. Zonder ballast van bestaande SWO’s. We hebben al heel wat besprekingen gehad. En ik moet zeggen, we zitten alle drie lekker in de wedstrijd. Ik zou daarom de banken willen vragen: doen jullie ook mee? Ook voor jullie klanten is de nieuwe tijd al lang begonnen."
Voltooiing van het provisieverbod
De oplossing is volgens Hermans zo simpel dat hij zich voor velen aan het zicht onttrekt. "Ik zei het hier vorig jaar, en ik blijf het herhalen. De voltooiing van het provisieverbod. Een strikte en volledige scheiding tussen product en advies. Aanbieders die niet langer hun eigen producten adviseren. In combinatie met het verbod op een geldstroom van de aanbieder naar het intermediair is dat hét enige werkende fundament voor goede marktwerking. Nu is alleen de geldstroom naar het intermediair geregeld, de interne geldstromen bij de aanbieder zijn intact gebleven. En dat los je op als aanbieders hun eigen producten niet meer adviseren."
Serieus
Het resultaat is volgens de Adfiz-voorzitter een "echt einde aan de perverse prikkels". "En, een grote urgentie voor aanbieders om markttoegang, eerlijke prijzen en goede samenwerking met u, de onafhankelijk adviseur te realiseren. Ik wens de klant toe dat steeds meer marktpartijen als goed voornemen van 2014 bereid zijn om hierover na te denken. Ik roep de politiek dan ook op dit serieus op de agenda te plaatsen", aldus Hermans.

Zakelijke markt

Op de agenda van Adfiz staat dit jaar ook de belangenbehartiging van de zakelijke markt. "De zakelijke markt is een andere wereld. Van professionals onder elkaar. De zakelijke klant is veel beter in staat zelf evenwicht in de markt te brengen. De zakelijk klant hoeft niet door de wetgever gepamperd te worden. Zakelijk is een andere business. Met andere uitdagingen. Eén ding is daarbij meteen duidelijk. We zien dat de praktijk van de zakelijke financiële dienstverlening steeds meer last heeft van de regelgeving voor de particuliere klant. De noodzaak wordt groot om bij wet- en regelgeving een duidelijk onderscheid te maken tussen financiële dienstverlening aan de particuliere klant enerzijds en de zakelijke klant anderzijds. Want laten we wel wezen: als de markt al goed werkt kan regelgeving juist verstikkend werken."
Samenwerking herijkt
Daarnaast wordt volgens Hermans ook in de zakelijke markt voelbaar "dat de samenwerking tussen verzekeraars en het intermediair herijkt moet worden."
En ook hier vanuit de wensen die de zakelijke klant heeft. Voor Adfiz wordt dit in 2014 een speerpunt. Het behartigen van de belangen van het zakelijk intermediair richting de verzekeraars vraagt om specifieke aandacht voor de zakelijke markt en een daarop georganiseerde overlegstructuur. In december hebben we een kick-off gegeven voor het zakelijk ledenplatform. Zo gaan we met de leden zorgen dat ook de zakelijke issues structureel op de agenda staan. Er zijn samen met een deel van u al forse ambities geformuleerd."
Volledige markttoegang
Overige speerpunten voor Adfiz zijn dit jaar volledige markttoegang, eerlijke prijzen en klantgerichte samenwerking in de keten, liet Hermans weten. "Zo, beste leden van Adfiz, zo versterken wij uw positie."

Reageer op dit artikel