nieuws

Toezichthouders doorgeslagen

Branche

Stel je voor dat je ergens netjes op het voetpad wandelt, waarop een toevallig passerende agent zegt dat hij niet wil dat je midden op de stoep loopt. Zou je dan raar staan te kijken? Want dat is precies wat onze wetshandhavers doorlopend doen.

De AFM zegt hardop dat financiële ondernemingen op een aantal gebieden beleid moeten voeren "dat verder gaat dan een wettelijk kader", terwijl DNB zegt dat rapportages weliswaar voldoende zijn, maar dat ze diezelfde rapportages niet goed genoeg vindt.
Terug naar de basis
Iedereen in Nederland heeft wel iets te maken met verzekeringen, want niemand wil het risico lopen om berooid achter te blijven als z’n waardevolle bezittingen verloren gaan. Uit diezelfde zekerheidsbehoefte is ook onze rechtstaat ontstaan, want we willen natuurlijk niet in een land leven waar partijen elkaar ongestraft kunnen beschadigen. En om vervolgens te zorgen dat ook de overheid niet oppermachtig wordt, hebben we er bij de inrichting van onze rechtstaat voor gekozen om de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht van elkaar te scheiden. Maar van die scheiding der machten trekken de toezichthouders in de financiele sector zich steeds minder aan; die vinden het normaal om partijen de regels voor te schrijven, om het gedrag van die partijen te beoordelen en in voorkomende gevallen straffen op te leggen.
De realiteit anno nu
Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat onze toezichthouders niet alwetend zijn. En nee, dan doel ik niet op dossiers als DSB, Fortis/ASR, SNS Reaal, ABN AMRO, ING en/of Liborgate, want die dossiers tonen wat mij betreft juist aan waarom toezicht nodig is. Waar ik wél op doel is de stortvloed aan regels en richtlijnen die de afgelopen jaren over onze sector is uitgestort. Regelgeving waarmee ondernemerschap en distributiediversiteit zijn dood-gereguleerd; aan de markt steeds minder ruimte om zaken naar eigen inzicht in te vullen, met als gevolg dat er voor de klant steeds minder te kiezen valt.
Aan de andere kant zie je steeds meer activiteiten verschuiven naar werkvelden buiten het bereik van onze toezichthouders. Denk bijvoorbeeld aan ‘algemene voorlichting vanuit een aanbieder’ (gericht op specifieke groepen, waarbij nooit wordt aangegeven wanneer een product niet past) of aan de veelbesproken ‘marketing’-vergoedingen voor polissen die via internet tot stand komen. En kan je het ondernemers kwalijk nemen dat ze ervoor kiezen om activiteiten buiten de reikwijdte van onze toezichthouders te plaatsen? Natuurlijk niet! Want waarom zou ik mijn bedrijf overleveren aan een regelschrijvende wetshandhaver, die nauwelijks ter verantwoording te roepen valt op het moment dat hij mijn belangen beschadigt?
Nieuwe trend geboren?
Gelukkig lijkt de AFM steeds meer in te zien dat consumenten de dupe dreigen te worden van het ‘waterbedeffect’ dat nu optreedt. Het waterbedeffect waarbij activiteiten zodanig worden vormgegeven dat de toezichthouder er niets meer over kan zeggen. Sterker nog; daar waar het er lang op leek dat de toezichthouder handelde vanuit de overtuiging dat misstanden zich vooral voordeden bij financieel adviseurs, lijkt bij de toezichthouder nu het besef door te dringen dat de financieel adviseur misschien wel de enige is die de consument kan behoeden tegen allerlei nieuwe misstanden. Het is alleen wel erg jammer voor de consument dat de financieel adviseur de afgelopen jaren stevig aan banden is gelegd, dus of die zich nog staande zal kunnen houden te midden van al het marketinggeweld van tegenwoordig? Tijd zal het leren…
2014
Mijn kerstwens is in ieder geval simpel: vanaf volgend jaar minder vrijheid voor onze toezichthouders, zodat wij als financiële professionals meer ruimte krijgen om dingen te doen die goed zijn voor onze klanten!

Reageer op dit artikel