nieuws

Rabobank wel degelijk aansprakelijk in slepende schadezaak

Branche

Rabobank West Twente is in haar hoedanigheid van assurantietussenpersoon wel degelijk aansprakelijk voor de brandschade in een bedrijfshal in Goor, in 2004. Dat zei de rechtbank Overijssel vandaag. Het geschil tussen de bank en de ondernemer sleept zich al bijna tien jaar voort. Na een kort geding loopt er nu een bodemprocedure.

Rabobank wel degelijk aansprakelijk in slepende schadezaak

De zaak draait om een bedrijfshal in Goor, door de eigenaar zelf gebouwd. Tijdens de bouwperiode werd eind 2000 een opstalverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 1.408.400. Deze polis bevatte een leegstandsclausule. Vanaf zeker moment zijn in de bedrijfshal regelmatig autoherstelwerkzaamheden verricht aan touringcars en personenauto’s. In november 2004 ging de hal, gevuld met opgeknapte touringcars, door brand verloren. Met een beroep op de leegstandclausule wees Interpolis de claim van de hand.
Volgens de eigenaar was de Rabobank – als intermediair – ervan op de hoogte dat het bedrijf voornemens was de hal in de loop van 2001 in gebruik te nemen. Niettemin werd de opstalpolis jaar na jaar geprolongeerd met inbegrip van de leegstandclausule. Doordat de Rabobank kennelijk nimmer heeft geïnformeerd naar ingebruikname van de hal, heeft zij haar zorgplicht, zo oordeelde de voorzieningenrechter in 2005, toerekenbaar geschonden. De bank moest in kort geding een voorschot van € 1.350.000 betalen.
Hoger beroep
In hoger beroep, in 2009, voerde de bank aan dat, indien Interpolis wel op de hoogte zou zijn gesteld van de ingebruikname van de bedrijfshal door een autoherstelbedrijf met de risico’s die daaraan kleven, Interpolis zou hebben afgezien van het in verzekering nemen van die bedrijfshal. De bank verwijst daarbij onder meer naar een (vernietigend) inspectierapport in opdracht van de inboedelverzekeraar van de verzekerde. In elk geval zou Interpolis aanvullende voorwaarden voor brandveiligheid en dergelijke hebben gesteld en/of de premie hebben verhoogd. De rechter volgde de Rabobank in deze redenering en de betalingsveroordeling werd weer ongedaan gemaakt.

Bodemprocedure
De ondernemer begon daarop een bodemprocedure. In eerste instantie beriep de Rabobank zich op verjaring. Dat verjaringsverweer werd in april van dit jaar verworpen. Een inhoudelijke behandeling volgde. Vandaag vonniste de rechtbank Overijssel dat vaststaat dat Rabobank na het afsluiten van de opstalverzekering bij Interpolis zich niet vergewist heeft of die leegstand van het bedrijfspand nog aan de orde was. De rechtbank: “De aansprakelijkheid van Rabobank is gegeven. Anders dan Rabobank stelt, is naar het oordeel van de rechtbank de mogelijkheid van schade aanwezig. Indien Rabobank wel tijdig en deugdelijk aan de spreekwoordelijke bel zou hebben getrokken, is het voor de rechtbank aannemelijk dat Interpolis -na nadere inspectie- al dan niet onder het stellen van aanvullende voorwaarden in ieder geval de lopende (op leegstand gebaseerde) dekking zou hebben gehandhaafd en zelfs als dat niet het geval zou zijn geweest, dat een polis met vergelijkbare dekking bij een andere maatschappij (of beurspolis) had kunnen worden ondergebracht.”
De omvang van de schade zal worden vastgesteld in een schadestaatprocedure.

Reageer op dit artikel