nieuws

NVGA-voorzitter De Nijs: ‘Prima dat er nu iets te kiezen valt’

Branche

Wat Verbond en NVGA niet lukte, lukte ‘de markt’ wel. Gisteren kwam een aantal verzekeraars en volmachtbedrijven met een nieuw beloningsmodel. Het Verbond reageerde meteen positief op het marktinitiatief, aan NVGA-zijde bleef het stil. Vier vragen aan NVGA-voorzitter Michael de Nijs.

NVGA-voorzitter De Nijs: ‘Prima dat er nu iets te kiezen valt’

Waarom kwamen jullie niet met een reactie op het model?
“Wij hadden, anders dan AFM en Verbond, niet zo’n behoefte er actief op te reageren, onze positie is in die zin neutraal. Wij gaan ook niet tegen onze leden zeggen welk model ze moeten kiezen, dat laten wij aan de bedrijfsvoering van de leden over. Maar wat er nu ligt is niet slecht. Een prima alternatief voor het huidige model. Er zit een nominale component in en dat zorgt er voor dat er tenminste wat te kiezen valt.”
Vele besprekingen tussen Verbond en NVGA over een beloningsmodel voor het volmachtkanaal leverden niets op. Het lukt markpartijen nu wel. Hebben Verbond en NVGA gefaald?
“Er is in de wet een open norm voor een passende beloning gecreëerd. Om dan een overkoepelend model te willen maken waar iedereen aan moet voldoen, dat is eigenlijk onmogelijk. Het Verbond wilde die verplichte acceptatie niet loslaten. Daar is het op stukgelopen. Het model dat er nu ligt had ook een uitkomst van ons overleg met het Verbond kunnen zijn.”
 
De marktpartijen hopen dat hun model (een nominaal tarief voor polissen van consumenten en zzp’ers en een waardegerelateerd tarief voor zakelijke verzekeringen) de norm wordt.

“Dat verbaast me eerlijk gezegd. Iedere ondernemer is vrij om de open norm van de wet in te vullen. Deze groep ondernemers heeft dat nu gedaan. Maar de ambitie om het ook voor anderen te regelen, gaat wat mij betreft wel ver.”
Verwacht je dat er nog meer modellen ontstaan?
“Ik kan mij in theorie prima nog meer modellen voorstellen, bijvoorbeeld op uurbasis of op basis van lump sum. Maar ik verwacht in de praktijk niet dat die er op korte termijn komen. De markt heeft nu wat te kiezen: het huidige waardegerelateerde model of het model met een nominale component dat nu is voorgesteld.”

Reageer op dit artikel