nieuws

Keurmerkstichting failliet verklaard

Branche

De Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD) is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank. De stichting kwam eerder dit jaar in de problemen door het moeten afblazen van het Kwaliteitsinstituut Financiële Sector (KIFS), waar fors in was geïnvesteerd. Het bestuur ziet echter mogelijkheden voor een doorstart, waardoor het Keurmerk Financiële Dienstverlening voor de 300 aangesloten kantoren kan worden gecontinueerd.

Keurmerkstichting failliet verklaard

Vorig jaar oktober had het bestuur, toen nog geleid door Wim van Wingerden, het voornemen om de activiteiten van de SKFD af te bouwen wegens gebrek aan toekomstperspectief. Bestuurslid Ron Schulte kwam toen echter met een groeiscenario: SKFD kon een branchebreed kwaliteitsinstituut worden, daaraan was concrete behoefte in de markt. Tegelijkertijd en onafhankelijk daarvan was IG&H bezig met een vergelijkbaar initiatief. Marktpartijen stelden toen voor dat beide initiatieven samen verder zouden gaan, omdat er geen behoefte was aan twee initiatieven. "Kort gezegd hebben we toen de beste elementen uit beide plannen samengevoegd, gebruikmakend van de infrastructuur van SKFD", zegt Mons. "Dat is het KIFS-initiatief geworden. Ik ben daarna SKFD-bestuurslid geworden, samen met voormalig directeur John Pennink en Ron Schulte. Ellen von Koczian werd directeur. Omdat zowel Ron Schulte als ikzelf niet volledig onafhankelijk gepositioneerd waren, was het expliciet de bedoeling om af te treden als bestuurslid zodra KIFS op de rails zou staan."
Glijdende schaal
"In eerste instantie was er veel animo bij de aanbieders, totdat een verzekeraar zich besloot terug te trekken", zegt Mons. Wie en waarom wil hij niet zeggen. "Er was veel koudwatervrees vanwege de distributiesensitiviteit van het plan". Daarna brokkelde het af: het animo werd minder doordat niet alle partijen erachter bleven staan. "We kwamen op een langzaam glijdende schaal terecht. Doordat de marktpartijen de keuze om in te stappen voor zich uit schoven, kon SKFD ook geen inkomsten boeken, terwijl de kosten wel doorliepen. Tot eind van de zomer heeft een drietal verzekeraars er nog wat geld in gestoken om te onderzoeken of het initiatief er toch zou kunnen komen. Zij hebben ons toen ook gevraagd om in de tussentijd aan te blijven als bestuurslid. Maar ook zij kwamen er uiteindelijk niet met elkaar uit en deze beperkte bron van funding viel dus ook weg. Blijkbaar is de markt er nog niet klaar voor. KIFS komt er voorlopig niet en gek genoeg vindt vrijwel iedereen dat toch erg jammer."
Kostenstructuur
Schulte en Mons hebben vervolgens als doel gesteld de kostenstructuur van de SKFD terug te brengen tot het vroegere niveau. Dat leidde onder meer tot het vertrek van Von Koczian. "Er zijn nog steeds 250 tot 300 kantoren die gebruikmaken van de diensten van SKFD. SVC Compliance was bereid om de activa over te nemen voor een faire prijs, maar onder de voorwaarde dat het niet tot een faillissement zou komen." SVC voerde al de keurmerk-audits uit voor de stichting. Dat "een van de ex-medewerkers van de stichting" onlangs een faillissementsaanvraag indiende, was dan ook een forse streep door de rekening. "Ik ben teleurgesteld. Het is triest voor de branche en voor de keurmerk-kantoren. De rechter had begrip voor onze situatie, maar er zijn meerdere schuldeisers. Het aanbod van SVC gaat nu niet door. Ik verwacht wel dat de curator nu alsnog met hen gaat praten; ik zie wel ruimte voor een doorstart. Maar in de basis is het vooral heel jammer dat aanbieders ons initiatief niet van de grond hebben willen trekken." Ellen von Koczian bevestigt desgevraagd dat zij de ex-medewerker is die het faillissement heeft aangevraagd. "Let wel: ik ben de aanvrager, maar niet de veroorzaker van het faillissement. Beide ex-personeelsleden hebben nog salaris tegoed en er zijn nog twee andere schuldeisers."
Belangen
SVC Compliance gaat zeker in gesprek met de curator, zegt mede-eigenaar Richard Meinders. "Wij vinden het belangrijk dat de belangen van de keurmerkkantoren, die ook onze klanten zijn, zo min mogelijk worden geschaad."

Reageer op dit artikel