nieuws

Imago verzekeraars onveranderd

Branche

Het beeld dat consumenten hebben van verzekeraars is dit jaar niet noemenswaardig veranderd: 51% van de Nederlanders is overwegend positief over verzekeraars in het algemeen en het rapportcijfer blijft 5,9. Het Verbond van Verzekeraars spreekt van een stabiel imago ondanks premiestijgingen als gevolg van de verhoging van de assurantiebelasting.

Imago verzekeraars onveranderd

Het Verbond houdt jaarlijks een Consumentenmonitor. Dat onderzoek is dit jaar uitgevoerd door GfK onder ruim 1.000 personen. In 2004 gad nog 80% aan een overwegend positief gevoel te hebben bij verzekeraars. De woekerpolisaffaire, het nieuwe ziektekostenstelsel en de kredietcrisis hebben het imago daarna doen dalen tot net boven de 50%. Op dat niveau is het imago sinds 2009 blijven hangen. Ook het aandeel consumenten dat overwegend negatief oordeelt over verzekeraars blijft overigens gelijk: dat bedraagt 30%.
Een kleine groep van 4% is positiever gaan denken over verzekeraars. Dat komt vooral door de claimafhandeling, duidelijke informatieverstrekking en deskundig advies van de verzekeraar. De groep die hun beeld in negatieve zin hebben bijgesteld, heeft dat vooral gedaan vanwege de premiestijgingen en berichtgeving in de media.
Rapportcijfer
Het rapportcijfer voor verzekeraars bedraagt net als vorig jaar 5,9. Daarmee scoren zij beter dan banken (5,7) en het intermediair (5,5). De eigen verzekeraar wordt door de consument een stuk beter beoordeeld: die krijgt gemiddeld een 7,1. De claimafhandeling wordt door 63% als positief ervaren.
Duidelijkheid
Gevraagd naar verbeterpunten noemen consumenten vooral aspecten die met duidelijkheid te maken hebben: geen kleine lettertjes, duidelijke polisvoorwaarden, helder taalgebruik en duidelijkheid over eigen risico en eigen bijdrage. Het gevoel van zekerheid wordt vooral bepaald door de eigen ervaringen met de verzekeraar (44%). Eigen maatregelen om meer financiële zekerheid te creëren, zijn besparen op de dagelijkse uitgaven (39%) en meer geld sparen (31%). Overigens geeft 34% aan dat zij niet anders dan normaal omgaan met hun geldzaken.
Lees hier het volledige onderzoek

Reageer op dit artikel