nieuws

Florerende verzekeringsmarkt? Go East!

Branche

Terwijl de Eurozone nog zucht onder de recessie gaat de groei in de Oostelijke Europese landen gewoon verder. De verzekeringsmarkten floreren er en de concurrentie is er vaak net zo sterk als in de meer volwassen Europese markten. Zo ook in het momenteel politiek onrustige Oekraïne.

Florerende verzekeringsmarkt? Go East!

Voor de voormalig communistische landen in Centraal- en Oost-Europa zijn particuliere verzekeringen een relatief nieuw concept.  “Twintig jaar geleden bestonden particuliere verzekeringen vrijwel niet”, aldus Jeff Moghrabi, President Continental Europa bij ACE. De regio heeft haar achterstand op verzekeringsgebied snel goed gemaakt. Sinds de jaren 90 zijn er steeds meer verzekeraars en is er stevige prijsconcurrentie nu ook grote internationale verzekeraars aan de deur kloppen, aangetrokken door de sterke economische groei in de regio.

Midden-Europa

De economische crisis is niet geheel aan Midden-Europa voorbij gegaan. Hongarije kent weinig tot geen economische groei en Tsjechië kent een bescheiden groeipercentage van 1 tot 2% op jaarbasis. Polen doet het als grootste economie aanzienlijk beter. Zelfs in 2009, toen de financiële crisis wereldwijd voelbaar werd, groeide de Poolse economie toch nog met 1,4%. De laatste jaren zit dit percentage steevast rond de 5%.

Volgens Przemyslaw Owczarek, bij ACE Country President Central Europe Cluster (Polen, Hongarije en Tsjechië), werpt de schuldproblematiek bij huishoudens zijn schaduw echter vooruit, met name in Hongarije en Polen. “Mensen leenden in goede tijden geld in buitenlandse valuta. Nu de eigen, nationale valuta zijn ingestort, zijn mensen plotseling 30 tot 40% meer kwijt aan hun maandelijkse hypotheeklasten. Ze bezuinigen door te snijden in hun verzekeringen.

Niettemin stelt Moghrabi dat de Midden-Europese landen net zo concurrerend zijn als de meer volwassen markten in het westen. “Polen, Tsjechië en Hongarije zijn EU-leden die een heel proces van deregulering en privatisering hebben doorlopen. De regeringen laten de markten hun werk doen. Wel is er nog werk aan de winkel als het gaat om de verfijning van producten. “Je vindt hier nog niet dezelfde dekkingen als in Frankrijk of Duitsland”, aldus Moghrabi.

Turkije

Turkije heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld. “De bevolking van 76 miljoen mensen is gemiddeld 29 jaar oud, wat bijzonder interessante kansen voor verzekeraars biedt”, aldus Ebru Gürtan, Country President Turkije bij ACE. “Een nieuwe generatie verbetert hun levensstijl. “Ze trouwen, krijgen kinderen, kopen huizen en auto’s en starten hun eigen bedrijf, wat de vraag naar verzekeringen doet toenemen.” De verzekeringsmarkt groeit de afgelopen jaren steevast met ongeveer 5%. “Wij verwachten op langere termijn een groei die gelijke tred houdt met de groei van het binnenlands product of deze zelfs overstijgt.” Net als elders in regio zijn er internationale spelers actief en kan de prijsconcurrentie fel zijn. “Het risico op een aardbeving is behoorlijk groot, dus verzekeraars moeten de opeenstapeling van catastroferisico’s in de gaten houden aldus Gürtan. “Concurrentie gaat niet alleen over prijs, het gaat over voorwaarden en kortingen.”

Rusland

De afgelopen tien jaar maakt Rusland in zijn algemeenheid een robuuste economische groei door. “De crisis in 2008-2009 was ernstig maar de twee jaren daarna lag de groei alweer op 4,3% van het Bruto Nationaal Product”, aldus Nikolay Dmitriev, Country President Rusland bij ACE. “De macro-economische fundamenten zijn sterk. De overheidsuitgaven zijn op orde, de overheid heeft geen schuldprobleem en de inflatie is onder controle.”

De eerste particuliere verzekeraars betraden Rusland begin jaren 90. De twee voormalige staatsverzekeraars zijn nu volledig in private handen maar spelen nog wel een belangrijke rol. Dimitriev: “De grootste buitenlandse speler is Allianz, vooral door de overname van een lokale verzekeraar. De concurrentie is scherp vooral bij verzekeringen in het hogere segment. De verzekeringsmarkt is erg open en er is geen belasting op directe en herverzekerde premies.”

Oekraïne

Nadat de economie in crisisjaar 2009 met een kwart kromp, keerde Oekraïne in de jaren daarna weer terug naar een groeipercentage van 11%, de verzekeringsmarkt groeit er jaarlijks met 5 tot 6%. De lage assurantiebelasting van ongeveer 3% draagt bij aan de groei van de sector maar heeft ook ongewenst neveneffecten. “Veel bedrijven claimen dat ze in verzekeringen zitten om zo te profiteren van dit belastingtarief”, aldus Yuri Shustyk, verantwoordelijk voor ACE in Oekraïne. “Van de 450 verzekeraars, schrijven er honderd 90% van alle premies. De Oekraïense overheid heeft in mei van dit jaar nieuwe wetgeving ingevoerd die de verzekeringsector -en de belastinginkomsten- meer moet reguleren.

Politieke onrust

De Oekraïense economie blijft afhankelijk van de mondiale economische trends en binnenlandse politieke situatie.  “We kunnen handel verliezen als hier iets negatiefs gebeurt”, aldus Shustyk. Daaronder kan de huidige politieke onrust in het land vallen maar ook eerdere (aangekondigde) sancties door onder meer EU en IMF voor het vastzetten van voormalige oppositieleider Timoshenko. De vooruitzichten voor de lange termijn voor de verzekeringsmarkt in Oekraïne en de rest van de regio blijven echter onverminderd positief.

Reageer op dit artikel