nieuws

AFM mild over invoering kostprijsmodel bij aanbieders

Branche

Aanbieders hebben dit jaar een ‘redelijke start’ gemaakt met het kostprijsmodel dat ze gebruiken om advies- en distributiekosten apart bij consumenten in rekening te brengen. Dat concludeert de AFM. Volgens de toezichthouder is het kostprijsmodel relatief laat aan de markt bekend gemaakt. “Marktpartijen hebben dit jaar begrijpelijkerwijs moeten zoeken naar een goede invulling van deze norm”, zegt de AFM mild.

AFM mild over invoering kostprijsmodel bij aanbieders

De toezichthouder ziet nog wel ruimte voor verdere verbetering. Daarbij wijst de AFM op eigen onderzoek en op de assurancerapporten die accountants hebben afgegeven over het kostprijsmodel en de berekening van de advies- en distributiekosten voor 2013. Aandachtspunten voor aanbieders zijn onder meer:

  • Neem de kosten van internetmarketing op in uw kostprijsmodel. Daarbij horen ook Google Adwords of Affiliate Marketing programma’s.
  • Stel ook een kostprijsmodel op als bemiddeling in een apart bedrijfsonderdeel is ondergebracht. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat voor bepaalde vormen van dienstverlening geen kostprijsmodel is opgesteld, omdat de rechtspersoon die de advies – en/ of bemiddelingsdienst levert formeel juridisch gezien niet de aanbieder van het financiële product is. In de praktijk behoren beide entiteiten echter volledig tot dezelfde groep.
  • Onderneem actie als de accountant zich onthoudt van een oordeel of uw kostprijsmodel afkeurt.

Accountantscontrole
Accountants dienen het kostprijsmodel van aanbieders idealiter te controleren voordat het nieuwe tarief in de systemen wordt opgenomen. “Vanwege de late controle in het eerste jaar 2013, begrijpt de AFM dat het voor het jaar 2014 niet realistisch is om de controle van het kostprijsmodel en de toerekening van de begrote advies en distributiekosten op 1 januari 2014 afgerond te hebben.” De AFM stelt als deadline 31 maart 2014 voor.
Onrust
Afgelopen zomer ontstond onrust over de controle op het kostprijsmodel. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vond dat de open normering van de regelgeving veel ruimte voor interpretatie liet. “Voor accountants zijn de gehanteerde veronderstellingen over het aantal producten dat naar verwachting zal worden verkocht of de winstmarge die wordt gehanteerd moeilijk te beoordelen”, aldus de NBA. De AFM zei toen te begrijpen dat de NBA aannames over toekomstige ontwikkelingen moeilijker kan controleren. “Maar ondanks deze voorbehouden blijft de controle belangrijk, omdat de accountant wel gaat controleren of de relevante kosten volledig en goed worden toegerekend en onderzoek verricht naar de totstandkoming van de gehanteerde veronderstellingen.”

Reageer op dit artikel