nieuws

Zakelijke klant voelt zich niet erg belangrijk

Branche

Zakelijke klanten hebben niet het gevoel dat ze belangrijk worden gevonden door hun verzekeraar. Wel zijn ze in 2013 iets positiever over hun verzekeraar dan in 2012. Dat blijkt uit het Klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten, dat het Verbond van Verzekeraars jaarlijks laat uitvoeren.

Zakelijke klant voelt zich niet erg belangrijk

Voor het onderzoek zijn ruim 3.700 zakelijke klanten ondervraagd door het marktonderzoeksbureau MarketResponse. Het onderzoek is uitgesplitst in drie sectoren: Schade, Leven en Inkomen. Acht verzekeraars deden er aan mee: Aegon, ASR, Avéro, Centraal Beheer, Interpolis, Generali, de Goudse en de Amersfoortse.

Rapportcijfer
De lichte verbetering trad op in alle drie de sectoren Leven, Schade en Inkomen. Het gemiddeld rapportcijfer was het hoogst voor schadeverzekeraars (7,35 tegenover 7,30 een jaar eerder) gevolgd door inkomensverzekeraars (respectievelijk 7,21 en 7,14) en een waardering van 6,65 (voorheen 6,55) voor levensverzekeraars.
Zesjes
Het gemiddelde rapportcijfer in de sector Leven is het laagst. Centraal Beheer scoort een 7,3 en Interpolis een 7, de rest moet het doen met zesjes. Op de stelling: ‘De verzekeraar vindt mijn bedrijf als klant belangrijk’, antwoordt slechts 35 procent van de zakelijke klanten van levensverzekeraars bevestigend. Bij Schade is dat 47 procent en bij Inkomen 44 procent.
Klantgericht
Ook op het terrein van klantgerichtheid scoort de sector Leven het minst goed. Zo is 58 procent van de zakelijke klanten van inkomensverzekeraars het eens met de stelling dat de verzekeraar klantgericht werkt, bij levensverzekeraars onderschrijft 45 procent van de klanten die stelling en bij schade 55 procent. Het merendeel van de klanten voelt zich eerlijk behandeld, al varieert de score hier van 61 procent in de sector Leven tot 68 procent bij Schade en 74 procent in de sector Inkomen.
Uitbetalen
Het uitbetalingsproces werd in de sectoren Leven en Inkomen beter gewaardeerd dan in het voorgaande jaar, bij de sector Schade trad hier op vier van de zes onderzochte aspecten een verslechtering op. Tenslotte wisselde ook het beeld bij het aantal klachten: in de sector Leven daalde het aantal klachten ten opzichte van een jaar eerder fors, van 8 procent naar 5 procent van de zakelijke klanten. Bij schadeverzekeraars was het aantal klachten beperkter, maar steeg van 2 naar 3 procent, bij inkomensverzekeraars bleef het aantal klachten op 3 procent.
 

Reageer op dit artikel