nieuws

Verzekeringsklachten.nl wil gratis deskundige in Kifid-procedure

Branche

Verzekeringsklachten.nl wil gratis deskundige in Kifid-procedure

Consumentenplatform Verzekeringsklachten.nl heeft bij het Kifid gepleit om de consument de mogelijkheid te bieden of de verplichting op te leggen om zich bij een gang naar het Kifid van deskundige bijstand te voorzien. Doel is meer gelijkheid te creëren tussen de klager en de aangeslotene. "Het Kifid beoogt laagdrempelig te willen zijn, echter juist deze laagdrempeligheid blijkt een valkuil voor de consument", aldus Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.

Volgens Rietveld is in de huidige Kifid-procedure geen sprake van een gelijk speelveld, maar van een krachtenveld met grote verschillen qua kennis, deskundigheid en ervaring. "Verzekeraars en banken beschikken over vakbekwame schadebehandelaars, professionele adviseurs, productspecialisten en een juridische afdeling. De andere partij, de consument, heeft geen enkele ervaring en nauwelijks kennis van zaken en al helemaal geen netwerk. Hij is vaak ook niet in staat om (polis)voorwaarden en contracten te interpreteren of (verzekerings)-technisch te denken; laat staan dat hij dienaangaande al enige analyse op schrift zou kunnen stellen."
Afname van klachten
Tegen deze achtergrond zou het goed zijn om de consument de mogelijkheid te bieden of nog beter, de verplichting op te leggen -net zoals dit bij de rechtbank het geval is- zich bij een gang naar het Kifid van deskundige bijstand te voorzien. Verplichte inschakeling van juridische deskundigheid zal volgens Rietveld leiden tot een afname van de klachten. "Immers, nu iedere klacht door een deskundige vooraf op haalbaarheid wordt getoetst, zullen veel minder klachten bij het Kifid terecht komen.  Verzekeraars en banken zullen op hun beurt zorgvuldiger te werk moeten gaan wanneer zij een afwijzing overwegen, in de wetenschap dat zij nu van goede huize moeten komen om deze voor het Kifid staande te kunnen houden."
Verzekeraar faciliteert
Als het aantal klachten en daarmee de werkdruk op het Kifid afneemt, hoeven er ook minder kosten te worden gemaakt. "Met de bespaarde kosten kan men de kosten van de -verplichte- deskundige hulp financieren zodat de klant daarover kosteloos kan beschikken", stelt Rietveld voor. "In lijn met de Gedragscode Verzekeraars zou het ons niet meer dan redelijk voorkomen wanneer de verzekeraar de deskundige bijstand via de polisvoorwaarden zou faciliteren, evenals dit nu reeds gebeurt met het recht van de verzekerde op een eigen (contra-)expert."

Reageer op dit artikel