nieuws

Veranderen van verdienmodel vergt moed

Branche

Veranderen van verdienmodel vergt moed

Een meerderheid van de adviseurs bijt zich de komende tijd vast in zijn verdienmodel. Dat blijkt uit een van onze marktmeters. 66% is het eens met de stelling ‘Mijn grootste uitdaging voor de komende 2 jaar is om als adviseur een nieuw verdienmodel te implementeren’.

Nadenken over een ander verdienmodel is nodig, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Fred de Jong. In zijn onderzoek schrijft hij: ‘Provisie is nog steeds het leidende beloningsmodel voor schadeverzekeringen, ook in de zakelijke markt. Het is denkbaar dat er in de toekomst, analoog aan de complexe producten, een provisieverbod komt op schadeverzekeringen.’ Uit reacties blijkt dat niet iedereen die ontwikkeling toejuicht. “Provisie is een zeer goed en eerlijk verdienmodel op schadeverzekeringen”, schrijft iemand in een reactie. “De verschillen in premie op schade zijn minimaal, dus er is geen reden voor een verbod zegt de AFM.”
‘Hoe meer positieve ervaringen een adviseur heeft met volledig provisieloos werken, des te sneller zal de markt zelf minder afhankelijk willen worden van provisie.’

Onderzoeker De Jong ziet echter niet alleen het (naderende) verbod als reden om na te denken over alternatieven. Er spelen ook andere factoren mee, zoals marktwerking. ‘Hoe meer positieve ervaringen een adviseur heeft met volledig provisieloos werken, des te sneller zal de markt zelf minder afhankelijk willen worden van provisie.’ Daarnaast geeft hij in zijn onderzoek aan dat werken op basis van vergoedingen (‘fees’) een positief effect heeft op de gemiddelde advieskwaliteit. ‘Een ander verdienmodel biedt  tevens de mogelijkheid om, tegen betaling, te adviseren over preventie en het beperken van risico’s.’ Zo zou een ander model volgens de onderzoeker beter aansluiten bij de nieuwe rol van de adviseur, namelijk die van risicomanager. De Jong raadt adviseurs dan ook aan om in ieder geval na te denken over alternatieve verdienmodellen.

Stof tot nadenken

En dat doen ze, zo merken bijvoorbeeld de consultants van ondernemersprogramma Voorzie, die dagelijks bij adviseurs over de vloer komen. Het onderwerp staat hoog op de agenda; een nieuw verdienmodel is immers niet op een namiddag vormgegeven en geïmplementeerd. Het vergt moed, doorzettingsvermogen en een feilloos implementatieproces, inclusief een goede voorbereiding, optimale communicatie en stipt onderhoud erna. Voor de meerderheid de komende tijd een echte uitdaging, zo laten de resultaten uit de Marktmeter zien.

Reageer op dit artikel