nieuws

Samengaan ASR en Reaal nog steeds optie

Branche

Samengaan ASR en Reaal nog steeds optie

Minister Dijsselbloem sluit geen opties uit als het gaat om de toekomstplannen voor ASR en Reaal. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Hij is niet bang voor een te geconcentreerde markt als gevolg van een fusie.

Er zijn momenteel ongeveer 25 zorgverzekeraars actief, 40 levensverzekeraars en 130 schadeverzekeraars, zo schetst Dijsselbloem. “Gelet op het grote aantal partijen dat ook na een eventuele consolidatie actief blijft op de verschillende verzekeringsmarkten, zie ik geen enkel risico dat er als gevolg van de consolidatie in de verzekeringsmarkt een te geconcentreerde markt ontstaat waardoor er voor de consument weinig valt te kiezen.”
ASR en Reaal
Op vragen van de VVD en de PvdA fracties naar het gezamenlijk in de markt zetten van ASR en Reaal antwoordt de minister: “Op dit moment ben ik nog in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie van het herstructureringsplan van SNS Reaal. Op het moment dat de mogelijkheden en beperkingen duidelijk zijn, zullen de opties worden bekeken. Wanneer een samengaan van Reaal met ASR mogelijk is dan zal ook dit scenario moeten worden beoordeeld. Mocht dit het geval zijn dan hecht ik waarde aan een transparant proces waarbij op financieel economische gronden keuzes worden gemaakt op portefeuilleniveau. Op dit moment sluit ik geen scenario’s uit.”
Splitsen
Dijsselbloem is in ieder geval niet voornemens om ASR in delen te verkopen. Die vraag stelden leden van de PVV-fractie. De minister: “Hoewel ASR heeft aangetoond over voldoende schaal te beschikken om voort te gaan als zelfstandige verzekeraar, kan een consolidatiebeweging gevolgen hebben voor ASR. Het is evenwel niet aan te bevelen om ASR in een dergelijke consolidatiebeweging te splitsen in delen, omdat de complexiteit voor de vennootschap die daarbij komt kijken erg groot is. Bovendien kan een verkoop van delen van de portefeuille, zoals de ‘gesloten’ portefeuille, leiden tot een verlaging van de rating. Daarnaast bestaat het risico dat de Staat aandeelhouder blijft van die onderdelen die minder interessant blijken te zijn.”

Reageer op dit artikel