nieuws

Overleg nieuwe cao en sociaal plan Aegon start maandag

Branche

Komende maandag en dinsdag beginnen Aegon, de vakbonden en de OR met de onderhandelingen over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan voor 2014. De verwachting is dat er middels co-creatie tegen het eind van het jaar een akkoord zal zijn bereikt, dat de bonden in januari ter goedkeuring aan de leden kunnen voorleggen.

Overleg nieuwe cao en sociaal plan Aegon start maandag

Na de tweedaagse bijeenkomst van komende week zijn er ook in december nog een aantal overlegmomenten gepland.  De basis voor het overleg is wat de medewerkers van Aegon al hebben aangedragen in een enquête, tijdens meedenksessies en tijdens vakbondsbijeenkomsten. Met name bij de onderwerpen ‘variabele beloning’, ‘loonontwikkeling’ en de vernieuwing van het sociaal plan verwachten de vakorganisaties moeizame onderhandelingen.

Reageer op dit artikel