nieuws

Na dertien jaar discussie grote stap richting Solvency II

Branche

Gisteravond is een akkoord gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie over de Omnibus II-richtlijn, die regelt hoe verzekeraars om moeten gaan met langetermijninvesteringen. Volgens het Verbond van Verzekeraars betekent het dat tussentijdse strengere nationale wetgeving van tafel kan.

Na dertien jaar discussie grote stap richting Solvency II

Het akkoord is een belangrijke mijlpaal op weg naar de invoering van Solvency II, de nieuwe Europese solvabiliteitswetgeving die op 1 januari 2016 van kracht moet worden voor alle verzekeraars in Europa. Voorzitter Sergio Balbinot van Insurance Europe, de koepelorganisatie van Europese verzekeraars, noemt het compromis over Omnibus II ‘niet de meeste ideale oplossing voor de verzekeringssector, maar wel een werkbare basis om aan de slag te gaan met de invulling van de technische details van de nieuwe regelgeving’.
Tussentijdse regelgeving
Het Verbond van Verzekeraars is ervan overtuigd dat – na dertien jaar discussie over het Solvency II-pakket – er nu een grote stap is gezet richting invoering hiervan in 2016. Het akkoord betekent volgens het Verbond dat specifiek tussentijdse strengere regelgeving voor alleen Nederlandse levensverzekeraars van tafel kan. “Het huidige Nederlandse regime is reeds één van de strengste in Europa. Door vooruitlopend op de invoering van Solvency II te kiezen voor extra regelgeving, kunnen Nederlandse verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie worden gebracht, bijvoorbeeld bij het aantrekken van vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten, en gaat bovendien kostbare capaciteit verloren die juist nodig is voor de voorbereiding op Solvency II. Ook zadelt het de Nederlandse levensverzekeringssector met onnodige administratieve lasten op. Het Verbond roept politiek en wetgever op deze wetgeving te heroverwegen en gericht te blijven op Solvency II.”

Reageer op dit artikel