nieuws

Kockelkoren: ‘Ook intermediair kan op internet shoppen bij verzekeraars’

Branche

"We staan aan het begin van een ontwikkeling die nieuwe kansen biedt. Er ontstaan nieuwe vormen van dienstverlening. U als intermediair kunt bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de internetwinkels van de aanbieders ten behoeve van uw klanten. Het is aan u om die toekomst vorm te geven." Die boodschap gaf AFM-voorman Theodor Kockelkoren de bezoekers van de VerzekeringsBranchedag 2013 dinsdagavond mee naar huis.

Kockelkoren: ‘Ook intermediair kan op internet shoppen bij verzekeraars’

Hij trapte af met het van kracht worden van de Wft, zo’n zeven jaar geleden: "Ik zie veel ondernemers in de zaal die de afgelopen zeven jaar hebben weten te doorstaan. U heeft in die periode aan de AFM moeten wennen, maar wij ook aan u. We hebben ons de kritiek aangetrokken en geprobeerd de drempels te verlagen. Wij hechten veel waarde aan uw adviezen."
Provisieverbod
Volgens Kockelkoren heeft de vorige minister van Financiën, Jan Kees de Jager, met het doorvoeren van het provisieverbod de basis gelegd voor eenieder om zijn rol in de keten zuiver te vervullen. "De AFM is echter geen voorstander van het afschaffen van de provisie voor schadeverzekeringen." Die duidelijke stellingname leverde hem vanuit de zaal een applaus op.
Gelijk speelveld
"Maar er is nog een hoop te doen en het vertrouwen komt maar langzaam terug. De kwaliteit van financieel advies is stap voor stap aan het verbeteren, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Een gelijkwaardiger relatie met aanbieders, bijvoorbeeld. (…) Voorwaarde is wel dat er een gelijk speelveld is. En cruciaal is ook dat het kostprijsmodel onze aandacht blijft krijgen."
Een belangrijke vraag daarbij is verder: wat moet er gebeuren met aanstellings- of samenwerkingsovereenkomsten? Begin december voert de AFM gesprekken over de toekomst van de keten en over dergelijke praktische problemen die in het hier en nu spelen.  Maar: "De toekomst ziet er goed uit als u de kansen die nu ontstaan ook weet te pakken."
Kockelkoren ging dinsdag in discussie met Victor Lamme (rechts op de foto), die de zaal meekreeg met zijn ideeën over transparantie en vertrouwen.
De AFM heeft de speech van Kockelkoren inmiddels ook integraal op de eigen website geplaatst.

Reageer op dit artikel