nieuws

‘Kleine volmachtkantoren onevenredig geraakt door wegvallen winstcommissie’

Branche

Volgens schattingen van Bangma & Bosma Bedrijfsadvies zullen de kleinere volmachtkantoren (tot € 2 mln premievolume) hun omzet dit jaar met 5-10% zien dalen door het wegvallen van de winstcommissie. In de nieuwe regelgeving is hiervoor per 1 januari 2013 geen ruimte meer. In plaats daarvan wordt in de markt een hogere tekencommissie tussen aanbieder en volmachtkantoor overeengekomen, die doorgaans uitkomt op zo’n 12%.

‘Kleine volmachtkantoren onevenredig geraakt door wegvallen winstcommissie’

“De kleinere volmachtkantoren hebben het sinds begin 2013 beduidend moeilijker door de vernieuwde wet- en regelgeving. Zij worden harder geraakt door het afschaffen van de winstcommissie. De verhoging van de tekencommissie zorgt niet voor voldoende compensatie bij deze kantoren”, aldus Bangma & Bosma. “Hierdoor zijn de kleinere volmachtkantoren gedwongen om hun volmachtstrategie aan te passen.”
Grote kantoren
Dit in tegenstelling tot de grotere kantoren, die meestal een andere strategie hebben gevolgd:  “Die van zoveel mogelijk volume in de volmacht plaatsen waardoor met de aanbieders veelal een hogere tekencommissie kon worden afgesproken. Deze kantoren nemen vaak ook meer werk van de verzekeraar op zich. Keerzijde is dat er kans is op grotere schade-uitkeringen die ten laste komen van het technische resultaat en dus ook de winstcommissie. Per saldo leverde deze strategie toch een hogere omzet op. Een niet onbelangrijk voordeel is dat de klant door deze strategie meer maatwerk kan worden geleverd.”
Oversluiten naar volmacht
Voor de kleinere volmachtkantoor blijven er echter mogelijkheden om het gat grotendeels op te vangen, denken de adviseurs van Bangma & Bosma: “Mits er enkele stevige maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld door waar mogelijk polissen oversluiten naar de volmacht en het in rekening brengen van een marktconforme poliskostenvergoeding.”

Reageer op dit artikel