nieuws

Kamer met intermediairorganisaties om tafel over vakbekwaamheid

Branche

De vaste Kamercommissie voor Financiën gaat met de verzamelde intermediairorganisaties Adfiz, CFD, NVGA, OvFD en NVF in overleg over hun voorstel om het voorgestelde driejaarlijkse PE-examen in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel te vervangen door een PE-puntensysteem. Dat heeft de commissie woensdagmiddag besloten.

Kamer met intermediairorganisaties om tafel over vakbekwaamheid

De vijf organisaties hadden om een overleg met de Kamerleden gevraagd omdat zij bij minister Dijsselbloem (Financiën) geen gehoor vinden voor hun alternatief. VVD-lid Aukje de Vries, die via een motie had verzocht om heroverweging van het per 1 januari in te voeren vakbekwaamheidsstelsel met driejaarlijkse examinering, vindt zo’n gesprek een goed idee. Daarin wordt zij door de overige commissieleden gesteund. Het overleg zal plaatsvinden nadat Dijsselbloem de Tweede Kamer over het vakbekwaamheidsstelsel heeft ingelicht (uiterlijk 1 december) en voordat de Kamer met kerstreces gaat.   De bezwaren In een brief aan de Kamercommissie hebben de intermediairverenigingen hun bezwaren op een rij gezet:

  • Het ministerie geeft geen onderbouwing waarom voor financieel dienstverleners inzake permanente educatie (PE) een zwaarder regime, in de vorm van een PE-examen, gaat gelden dan voor vergelijkbare beroepsgroepen;
  • Het ministerie legt niet uit waarom voor wat betreft PE niet wordt aangesloten bij de PE die gaat gelden volgens de Europese Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD) en naar verwachting binnen twee jaar in Nederland wordt geïmplementeerd;
  • Het PE-examen leidt volgens de vijf verenigingen tot een forse lastenverzwaring voor de sector. Het ministerie heeft nog geen vergelijking gegeven in de kosten van het voorgestelde PE-opleidingensysteem en het PE-examen;
  • De versoepelingen in de vakbekwaamheidsplannen die Dijsselbloem voorstelt, zijn in feite cosmetische verschuivingen en geen daadwerkelijke versoepelingen.
Reageer op dit artikel