nieuws

Eramet: Eén verzekeringprogramma voor werknemers op 5 continenten

Branche

Werknemers van het Franse mijnbouw- en metallurgiebedrijf Eramet lopen wereldwijd gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Met een centraal programma van ACE wil het bedrijf beter inspelen op de verzekeringsbehoeften van de werknemers die verspreid zijn over twintig landen op vijf continenten. Claire Heinrich, group compensation & benefits manager bij Eramet, legt uit waarom.

Eramet: Eén verzekeringprogramma voor werknemers op 5 continenten

Hoe zagen uw lokale Accident & Health-programma’s er vroeger uit in Frankrijk en de rest van de wereld?

“Onze werknemers in Frankrijk en Nieuw-Caledonië vielen onder een programma dat op corporate niveau werd beheerd. Maar onze lokale vestigingen werden gedekt door diverse lokale programma’s, waardoor de dekking per land sterk kon verschillen. Er was dus geen eenheid van dekking, en sommige werknemers werden niet voldoende gedekt.”

Welke uitdagingen kent Eramet op het gebied van Accident & Health?

“Allereerst zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onze werknemers. Het is voor ons onacceptabel als een werknemer regelmatig naar risicogebieden reist en niet voldoende dekking heeft voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De tweede uitdaging is aansturing. Omdat de groep ongeveer 50 dochterondernemingen telt, is het  zeer lastig om die grote diversiteit aan lokale programma’s aan te sturen. Ten derde was er het kostenvraagstuk. Omdat al die – soms kleine – dochtervestigingen zelf een breed scala aan lokale programma’s bij elkaar hadden onderhandeld, leidde dit onvermijdelijk tot hoge kosten. We wilden daarom via een centraal programma een uitgebreide dekking afsluiten tegen een lagere prijs.”

Welke hulpmiddelen of processen hebben jullie toegepast om dit programma te lanceren?

“We besloten een audit van onze bestaande programma’s te vragen.  Voordat we begonnen met het selecteren van een verzekeraar, wilden we diep inzicht krijgen in alle bestaande programma’s, garanties en de bijkomende kosten. ACE voorzag ons van standaard vragenlijsten, die we aanpasten aan de behoeften van Eramet.  Het kostte ons enkele maanden om alle informatie te verzamelen en te analyseren. Ook hebben we vergelijkingen gemaakt tussen de landen en overeenkomsten tussen de garanties geïdentificeerd. Dit alles hebben we vastgelegd in een overzicht.”

“We wilden in staat zijn het programma aan te passen en precies af te stemmen op de omstandigheden en behoeften van bepaalde groepen in bepaalde landen.”

Wat gebeurde er met die inventarisatie?

“We hebben de uitkomsten gedeeld met de centrale  Human Resources-afdeling (HR) en met de uitvoerende en divisie-HR-managers. Via dit proces kon iedere divisie-HR-manager de garanties beoordelen die werden aangeboden in zijn gebied,  een overzicht krijgen van het verschil in dekking tussen landen, en gezamenlijk een verklaring afleggen voor het stroomlijnen van het hele systeem. We besloten de garanties van al onze locaties af te stemmen op de meeste gunstige en gingen vervolgens nadenken over een verzekeringspartner.”

Waarom heeft u voor ACE gekozen?

“We hebben aan een ACE een partner die in staat is op internationale schaal een flexibel maatwerkprogramma op te stellen. We hebben een heleboel specifieke eisen en wilden geen kant-en-klaarproduct. We wilden in staat zijn het programma aan te passen en precies af te stemmen op de omstandigheden en behoeften van bepaalde groepen in bepaalde landen. ACE heeft op al die punten haar beloften waargemaakt.”

Reageer op dit artikel