nieuws

Dijsselbloem laat PE-examen niet los

Branche

In de brief waarin minister Dijsselbloem de gezamenlijke brancheorganisaties uitnodigt op het ministerie van Financiën houdt hij vast aan het PE-examen. “De minister zal echter echt uitvoering aan de Kamermotie moeten geven”, zegt Edwin Herdink van de CFD.

Dijsselbloem laat PE-examen niet los

Dinsdag 26 november om half elf zijn vertegenwoordigers van de sector op het ministerie uitgenodigd om te praten over de stappen die zijn gezet na de in september aangenomen Kamermotie. Daarin werd de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk waaronder het verplichte PE-examen.

In de uitnodigingsbrief lijkt te worden vastgehouden aan het PE-examen. Edwin Herdink van de CFD: “Het gaat ons erom dat de minister doet wat de Kamer verlangt en uitvoering geeft aan de motie. In de motie staat nadrukkelijk dat de minister in overleg met de brancheorganisaties tot voorstellen komt. Er staan nu dingen in de brief waar we helemaal geen overleg over hebben gehad.”

Al eerder gaven de brancheorganisaties aan dat van echt overleg geen sprake lijkt. “De minister informeert wel bij de sector maar analyseert achter gesloten deuren”, zo luidde toen het commentaar.

Reageer op dit artikel