nieuws

Bonusmaximum voor iedereen in financiële sector

Branche

Alle 250.000 medewerkers in de Nederlandse financiële sector mogen per 1 januari 2015 niet meer dan 20% van hun vaste salaris ontvangen als variabele beloning. Die bepaling heeft minister Dijsselbloem opgenomen in een wetsvoorstel dat ter consultatie aan de markt is aangeboden.

Bonusmaximum voor iedereen in financiële sector

Ook de vertrekvergoeding wordt voor iedereen aan banden gelegd: die mag niet meer dan 100% van het jaarsalaris bedragen. Bij vrijwillig vertrek, verwijtbaar tekortschieten of (alleen bij beleidsbepalers) falen van de onderneming mag geen vertrekvergoeding worden uitgekeerd. Het bonusplafond geldt niet voor bijkantoren in Nederland van banken of beleggingsondernemingen die onder de richtlijn kapitaalvereisten vallen en hun zetel hebben in een andere EU-lidstaat. Daar is een maximum van 100% van toepassing. Een uitzondering is ook mogelijk voor personen die beloningsafspraken hebben gemaakt die deels of volledig van de CAO afwijken. Daar geldt een gemiddeld bonusplafond van 20% voor de gehele categorie. "Dit betekent dat individuele personen die binnen deze categorie vallen een hogere variabele beloning dan 20% van de vaste beloning kunnen ontvangen, maar alleen wanneer het percentage over de gehele groep niet hoger ligt dan 20%."   Lees hier de consultatieversie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Reageer op dit artikel