nieuws

PE-puntensysteem kan adviseurs veel geld kosten

Branche

Het PE-puntensysteem waar de gezamenlijke brancheorganisaties zich hard voor maken, gaat kantoren meer geld kosten dan het gewraakte PE-examensysteem van Dijsselbloem. Volgens de Commissie Financiële Dienstverlening zijn kosten echter minder belangrijk dan continuïteit.

PE-puntensysteem kan adviseurs veel geld kosten

In nummer 17 van AM, dat morgen verschijnt, rekent Jurjen Oosterbaan Martinius voor: “In het systeem dat de minister voorstelt, doet een adviseur elke drie jaar examen. Zo’n multiplechoice-examen zal, gelet op de huidige prijzen in de markt, zo’n € 75 kosten. De minister zegt niets over hoe je aan die kennis komt. Je kunt die informatie dus zelf tot je nemen door vakbladen te lezen, of digitale oefentoetsen doen. Ook dergelijke toetsen zijn niet duur”, aldus de D&O-directeur.
Alternatief
Tegen dat driejaarlijkse PE-examen van minister Dijsselbloem is zwaar geageerd. Grootste angel: het niet halen van het examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit brengt de continuïteit van ondernemen in gevaar, vinden de brancheorganisaties. Hun tegenvoorstel houdt in dat adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. “Dit voorstel is voor adviseurs duurder”, zegt Oosterbaan. “Het gaat om onderwijs waarbij men aanwezig moet zijn. Dat gebeurt bij geaccrediteerde instituten. Die zullen eisen stellen aan het aantal deelnemers, je gaat immers niet met z’n honderden tegelijk. Dat maakt het duur. Stel: een adviseur moet per vakgebied drie bijeenkomsten per jaar bijwonen, dat lijkt me reëel. Laat dat eens € 125 per bijeenkomst kosten en dan schat ik het laag in. Dan kom je op € 375 per jaar uit, en dan heb ik het nog maar over één jaar en één vakgebied.”

Vlag
Oosterbaan wil best toegeven dat in Hoevelaken de vlag uitgaat als Adfiz en consorten gelijk krijgen van het ministerie. “Wij springen als opleider een gat in de lucht, maar ik begrijp niet goed waarom een belangenorganisatie dit voorstelt.”
Duurder
Edwin Herdink van de CFD moet erkennen dat het stelsel zoals zij dat voorstelt duurder kan uitpakken.: “Een digitaal examen uit een centrale itembank zal inderdaad niet zoveel kosten. In ons voorstel moet een adviseur een X-aantal uren per jaar per vakgebied gaan volgen, dat zal een grotere investering in opleiding vragen, zeker voor generalisten. Maar onze achterban heeft massaal nee gezegd tegen het PE-examen.” Heeft de achterban zich gerealiseerd dat ze daarmee ook nee zeggen tegen een goedkoop systeem? Herdink: “Ik ben zelf ook een adviseur. Ik betaal liever hogere kosten aan een goede opleiding dan dat de continuïteit van mijn bedrijf in gevaar komt door een PE-examen. Dat zal voor heel veel adviseurs gelden.”

Reageer op dit artikel