nieuws

Koning in EIOPA panel

Branche

Edgar Koning, CFO van Aegon Nederland, is benoemd in het nieuwe stakeholderspanel van de Europese verzekeringstoezichtsautoriteit EIOPA. Koning bezet als enige Nederlander een van de tien posities voor vertegenwoordigers uit de sector. De benoeming is voor een periode van twee jaar en is formeel op persoonlijke titel.

Koning in EIOPA panel

Het stakeholderpanel wordt door EIOPA geraadpleegd over belangrijke beleidsvoornemens op het gebied van technische standaarden en is daarmee volgens het Verbond van Verzekeraars een belangrijk gremium in de Europese lobby. Koning is tevens lid van de Commissie Financieel Economische Zaken (CFEZ) van het Verbond en voorzitter van het Economic and Finance Committee van de Europese koepelorganisatie Insurance Europe (IE). Andere IE-vertegenwoordigers in het nieuwe stakeholderspanel zijn Olav Jones (deputy director IE) en Renzo Avesani (voorzitter IE Solvency II stuurgroep).

Reageer op dit artikel