nieuws

Gratis gastlessen over verzekeren voor mbo en hbo

Branche

FNV Jong en Achmea gaan jongeren bijspijkeren over verzekeringen. Er is gezamenlijk een gastles ontwikkeld, waarin de benodigde basiskennis over verzekeren aan bod komt. In de praktijk blijkt er namelijk onder mbo’ers en hbo’ers een groot gebrek aan kennis te bestaan over verzekeringen. Docenten kunnen de gratis lessen aanvragen via de website van FNV Jong.

Gratis gastlessen over verzekeren voor mbo en hbo

Robbert Coenmans, voorzitter van FNV Jong: “Ons vaste team van jonge voorlichters geeft jaarlijks zo’n 1.200 gastlessen, voornamelijk op regionale opleidingscentra (roc’s) en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De lessen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals solliciteren, rechten en plichten, cao’s en omgaan met geld. Wij helpen scholieren en studenten bij het zetten van hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Uit Nibud-onderzoek en uit eigen ervaring weten wij dat er ook nogal wat vragen leven over verzekeringen. Daarom hebben wij Achmea gevraagd ons te helpen bij het ontwikkelen van een gastles. Inmiddels hebben wij een aantal proeflessen verzorgd en daarop werd bijzonder enthousiast gereageerd. Vandaar dat we nu officieel van start gaan.”
Wilma de Bruijn, directeur van Achmea Academy: “Toen deze problematiek in onze gesprekken met FNV Jong naar voren kwam, zijn we voortvarend gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Met deze gastles willen wij ervoor zorgen dat jongeren niet voor verrassingen komen te staan en dat ze bewust de afweging kunnen maken tussen wat ze wél en wat ze niet verzekeren. Met dit initiatief dragen wij graag ons steentje bij.”

Reageer op dit artikel