nieuws

Geen uitstel voor scherper toezicht op verzekeraars

Branche

Toezichthouder DNB legt geen onnodig strenge normen op aan verzekeraars, zo heeft minister Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. Hij antwoordt dat op Kamervragen van Aukje de Vries (VVD). De voorgenomen aanscherpingen van de regels zullen niet worden uitgesteld tot 2016, als de internationale Solvency II-richtlijnen worden ingevoerd.

Geen uitstel voor scherper toezicht op verzekeraars

De Vries had vragen gesteld naar aanleiding van kritische uitlatingen van Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hij stelt dat de kern van verzekeren in de knel komt doordat de Nederlandse overheid als enige vooruitloopt op de Solvency II-eisen en doordat strengere eisen worden gesteld aan de te hanteren rekenrente.
Levensverzekeraars
Dijsselbloem wil echter de plannen doorzetten om volgend jaar al strengere toezichtseisen in te voeren, met name voor levensverzekeraars. "De reden hiervoor is dat dit deel van de verzekeringssector hard wordt getroffen door de huidige omstandigheden." Met scherpere toezichtsregels heeft DNB onder meer betere mogelijkheden om dividenduitkeringen van levensverzekeraars tegen het licht te houden.
Verder heeft de toezichthouder vorig jaar de normen voor het gebruik van rekenrentes al versoepeld, schrijft Dijsselbloem. Toen is het gebruik van de zogeheten ultimate forward rate toegestaan. "Hierdoor is het effect van de verwijdering van de Franse staatsleningen uit de AAA ECB Staatsleningencurve minder groot."
Andere landen
Ons land heeft niet de strengste regels voor verzekeraars en het toezicht daarop, aldus de minister. "Het Verenigd Koninkrijk loopt bijvoorbeeld al jaren vooruit op Solvency II." Ook in Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Finland en Zweden is de regelgeving al aangepast richting de nieuwe boekhoudregels. Dat zal ook in ons land gunstig uitwerken, denkt Dijsselbloem. "Dit betekent dat Nederlandse verzekeraars te zijner tijd minder grote aanpassingen hoeven door te voeren dan het geval is in een aantal andere landen in de EU."
Strenge eisen
Wel is DNB streng met betrekking tot de rekenrente, zo erkent de bewindsman. "Bij de uitwerking van de risicovrije marktrentestructuur hanteert DNB inderdaad de strengste eisen. Echter, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Finland kennen naast het gebruik van de risicovrije marktrentestructuur ook reeds een risicogeoriënteerde kapitaalseis. Een dergelijke eis kent Nederland nog niet."
Lees hier de antwoorden van de minister
 

Reageer op dit artikel