nieuws

D&O pleit voor bundeling tuchtcolleges

Branche

Volgens bureau D&O zou een bundeling van bestaande tuchtcolleges voor adviseurs een verdere stap in de modernisering van de sector kunnen zijn. “Tuchtrecht is primair gericht op het waarborgen van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening in een branche”, aldus D&O in een nieuwsbrief.

D&O pleit voor bundeling tuchtcolleges

Minister Dijsselbloem zag onlangs af van invoering van wettelijk tuchtrecht voor alle adviseurs in de financiële dienstverlening. Zijn voorganger, De Jager, had de wens om tot een dergelijk breed tuchtrecht te komen, om op die wijze evident slechte adviseurs definitief uit de sector te kunnen verwijderen. “De huidige minister ziet nu van dit voornemen af en laat dit over aan de sector”, aldus bureau D&O dat daar wel ideeën bij heeft.

Concentratie
“De sector kent nu een grote verscheidenheid aan tuchtcolleges. Bijvoorbeeld de DSI, FFP, NVHP, NOPD en SEH. Hier treden verschillen op in professionaliteit, vindbaarheid, publicatie van uitspraken, etcetera. Een verdere concentratie en mogelijk integratie van de verschillende bestaande tuchtcolleges, bijvoorbeeld binnen de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zou een verdere stap op weg naar de verdere modernisering van de sector kunnen zijn”, aldus D&O.
Verzekeraars
Ook verzekeraar hebben sinds 2008 een tuchtraad: de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Die deed tot dusver 23 uitspraken. D&O noemt het opvallend dat consumenten zich niet tot deze tuchtraad kunnen wenden. “Daarbuiten kent het reglement echter een zeer ruime omschrijving van wie wel als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dat kunnen dus zakelijke verzekerden zijn. Maar ook adviseurs en bemiddelaars, expertisebureaus, aandeelhouders, eigen medewerkers en zelfs concurrenten kunnen als belanghebbenden worden aangemerkt.”

Reageer op dit artikel