nieuws

CFD peilt ervaringen met self assessment

Branche

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) gaat bij de achterban een enquête houden over de ervaringen met het self assessment van de AFM. De CFD is kritisch op het jaarlijkse zelfonderzoek en vindt dat de toezichthouder bij adviseurs te veel gegevens opvraagt.

CFD peilt ervaringen met self assessment

CFD krijgt regelmatig vragen over de manier waarop in het self assessment van dit jaar gegevens worden opgevraagd. "Het blijkt dat menig financieel dienstverlener het self assessment als indringend ervaart. Er is vooral kritiek op het aanleveren van informatie over de wijze van beloning, de werkelijk behaalde omzet en het bedrijfsresultaat. Ook de vragen over het aantal (beleggings)polissen, het aantal relaties en hoe en bij welk systeemhuis men geautomatiseerd is, ervaart men als bedrijfsgevoelige informatie die niet thuishoort in het self assessment." De belangenbehartiger stelt dat de toezichthouder "feitelijk jaarlijks bezig is met een verfijnd en vergaand marktonderzoek". "Aan de hand van haar vragen en de hieruit verkregen informatie is de AFM in staat om alles terug te brengen in kengetallen per onderneming en per marktsegment. CFD wil onderzoeken of zo een vergaand marktonderzoek wel binnen de reikwijdte van het toezicht valt."

Reageer op dit artikel