nieuws

Brussel stelt Solvency II uit tot 2016

Branche

Het zat er aan te komen, maar de Europese Commissie heeft de invoeringsdatum van Solvency II “een laatste keer” uitgesteld tot 1 januari 2016.

Brussel stelt Solvency II uit tot 2016

“Het is belangrijk dat toezichthouders en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen enige tijd wordt gegund om zich op de toepassing van Solvabiliteit II voor te bereiden”, aldus de Europese Commissie. Daarom wordt voorgesteld de datum waarop Solvabiliteit II voor het eerst moet worden toegepast, “een laatste keer” uit te stellen tot 1 januari 2016. “De bij de lopende onderhandelingen betrokken partijen hebben afgesproken dat er tijdens de onderhandelingen over richtlijn Omnibus II geen verdere wijzigingen in de omzettings- en toepassingsdata meer mogen worden aangebracht teneinde de rechtszekerheid te garanderen terwijl de toezichthoudende autoriteiten van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen hun voorbereidingen treffen.”
Omnibus
In deze Omnibus II-Richtlijn worden onder meer de overgangsmaatregelen voor invoering van Solvency II geregeld, de rol van de nieuwe toezichtautoriteit EIOPA, en de aanpassingen aan het raamwerk voor de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars. Verzekeringskoepel Insurance Europe zegt de duidelijkheid van de Commissie te waarderen. “Gezien de voortdurende discussie over Omnibus II was het al duidelijk dat de huidige invoeringsdatum van 2014 niet langer haalbaar was.”

Reageer op dit artikel