nieuws

Brancheverenigingen houden PE-pleidooi bij Financiën

Branche

De gezamenlijke brancheorganisaties Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben dinsdag met het ministerie van Financiën gepraat over de manier waarop het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs vormgegeven moeten worden.

Brancheverenigingen houden PE-pleidooi bij Financiën

De organisaties willen het aanvankelijk geplande stelsel met driejaarlijkse herexamens vervangen door een PE-puntensysteem. Afgelopen maand gaf de Tweede Kamer daarvoor ruimte door een motie aan te nemen die verzocht opnieuw naar de inrichting van het per 1 januari 2014 voorziene vakbekwaamheidsmodel te kijken. Het parlement wil nu dat Financiën voor 1 december met een alternatief komt. "De Kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwwerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen", aldus de organisaties, die gisteren hun pleidooi voor het puntensysteem konden toelichten.
"Het voorstel houdt in de kern in dat financieel adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. In een openbaar PE-register worden de behaalde studiepunten vastgelegd. Wanneer niet aan de verplichte PE is voldaan volgt er een maatregel van tucht, namelijk doorhaling in het register."
Volgens de vijf verenigingen sluit dat voorstel aan 
op de wens van de Tweede Kamer om de permanente educatie in lijn te brengen met vergelijkbare beroepsgroepen. "De Europese toezichthouder heeft zich recent ook uitgesproken voor het door de brancheorganisaties voorgestelde PE-puntensysteem."
Eindtermen
Verder is een lans gebroken voor het aanpassen van het voorgenomen PE-bouwwerk en de daarin opgenomen eindtermen. "Het verder wegnemen van overlap, zorgen voor een goede vrijstellings- en gelijkstellingsregeling en betere aansluiting bij de beroepspraktijk zijn onderwerpen die dringend aandacht behoeven. Voor integriteit en adviesvaardigheden is het bijwonen van een goed programma effectiever dan toetsing via multiplechoicevragen."

Reageer op dit artikel