nieuws

BLG en notaris wachten civiele zaak in Cinjee-dossier

Branche

BLG en notaris wachten civiele zaak in Cinjee-dossier

De stichting Slachtoffers Cinjee Advies (SCA) bereidt civiele procedures voor tegen BLG Wonen en het Sliedrechtse notariskantoor Koppelaar. De Cinjees en topman Eelco Kooistra hangt bovendien nog een strafzaak wegens oplichting boven het hoofd. En het geruchtmakende faillissement van Cinjee Advies is inmiddels toegewezen aan een andere curator. Volop ontwikkelingen in het Cinjee-dossier dus, zo valt vandaag te lezen in AM.

Centraal in beide  civiele zaken staat het verhaal van het bejaarde echtpaar Teun en Truus de Jong uit Sliedrecht (beiden inmiddels in de tachtig)  dat in 2011 op aandringen van Peter Cinjee een hypotheek van € 193.000 met een looptijd van 30 jaar op hun koopwoning nam. Met een deel van de lening werd een lijfrente gekocht, het leeuwendeel – € 110.000 – werd echter doorgeleend aan Cinjee Advies dat op dat moment al in ernstige financiële problemen verkeerde. Over de aflossing van de hypotheek hoefde het echtpaar zich geen zorgen te maken. De lening aan Cinjee zou zeker worden terugbetaald, tegen 12% rente nog wel. Mees Cinjee sr. was immers een familievriend en ze deelden net als veel andere latere Cinjee-slachtoffers een plekje in dezelfde Hersteld Hervormde Gemeente.

Zorgplicht

BLG Wonen verstrekte de zogeheten Pensioen Optimaal Hypotheek aan het echtpaar De Jong, en het Sliedrechtse notariskantoor Koppelaar liet de hypotheekakte passeren. Beide partijen zullen aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het echtpaar liep door de hypotheekconstructie. "Het huis van mijn moeder en stiefvader staat nu al een jaar te koop", vertelt Leo van Heiningen die binnen SCA de juridische commissie aanvoert. "Ze zouden het nu hooguit voor € 130.000 tot € 150.000 kunnen verkopen, een verlies dat niet in verhouding staat tot de psychische schade waar ze dagelijks last van hebben." Van Heiningen verwijt BLG Hypotheken lichtzinnigheid bij het verstrekken van de hypotheek met 30-jarige looptijd aan zijn stiefvader, die toen al 78 was en bovendien licht dementerend. "BLG heeft haar zorgplicht geschonden. BLG heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat zij alleen maar het product aanbood en niet adviseerde. Het afschuiven van de verantwoordelijkheid naar Cinjee Advies houdt geen stand, omdat het om een complex financieel product ging.  Klanten moeten in zo’n geval weliswaar zelf om een financiële bijsluiter vragen, maar in de Wft staat ook dat zo’n bijsluiter te vinden moet zijn. Dat was zeker in het geval van mijn stiefvader niet zo."
Ook notariskantoor Koppelaar dat de hypotheekakte liet passeren, heeft zich volgens SCA-voorzitter Otte Strouken-Busink niet gehouden aan de zorgplicht en wacht daarom ook een civiele procedure. "Het is de taak van een notaris om in de precontractuele situatie te toetsen of de gekozen constructie in de haak is."
Notaris Koppelaar laat via advocaat Jeroen Mencke  (Houthoff Buruma) weten dat  de notaris "uitdrukkelijk betwist dat hij niet aan de zorgplicht jegens het echtpaar De Jong  zou  hebben voldaan". Voor het overige "onthoudt hij zich van commentaar". BLG Wonen zegt in AM de "ontstane informatie" te betreuren. Woordvoerder Hilbert Bredemeijer: "Een overwaardehypotheek, zoals de Pensioen Optimaal Hypotheek (POH) van BLG Wonen, is een financieel product voor senioren die graag in hun huidige woning willen blijven wonen, en tevens wat ruimer in de financiële middelen willen zitten. BLG Wonen vindt het dan ook bijzonder wrang om te zien, dat door het handelen van de adviseur, de klant daar nu niet toe in staat is gesteld. Wel hechten we eraan te vermelden de POH vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving geen complex product is. Voor de POH mag, vanuit de AFM, dan ook geen financiële bijsluiter worden opgesteld. Uiteraard voelt BLG Wonen zich wel verantwoordelijk voor het correct en transparant informeren van haar klanten. Ook over de POH heeft BLG Wonen destijds uitgebreide informatie beschikbaar gesteld en klanten actief geïnformeerd in de offerte en andere begeleidende informatie."

Butin Bik

Curator Butin Bik is inmiddels niet meer werkzaam bij het kantoor Veldhuijzen en Nuiten en heeft nu een rechtspraktijk in Breda. De rechtbank Rotterdam heeft de zaak aan een ander kantoor overgedragen. Maar Butin Bik is nog niet van SCA af, zo blijkt.  "Als curator Butin Bik zich van begin af aan op het standpunt had gesteld dat pandrecht bestaat, had hij de zaak ook sneller af kunnen ronden.  Zijn declaraties in deze zaak, tot en met het meest recente faillissementsverslag, zijn al opgelopen tot meer dan € 300.000. De rechter-commissaris toetst de declaraties en specificaties slechts marginaal, voor ons reden om inzage te vragen in de afschriften." Butin Bik wijst de suggestie  dat hij nodeloos uren heeft geschreven, af.  "Bij het omzetaspect van dit faillissement heb ik geen persoonlijk belang: ik was gewoon in loondienst. (…) er is in verhouding tot de zeer grote hoeveelheid werk, zeer prudent en voorzichtig tijd geschreven en als u daaraan twijfelt, dan moet u de rechtbank maar eens vragen of u zelf de specificaties mag doorspitten."
Lees het volledige artikel in AM.
 
 

Reageer op dit artikel