nieuws

Voldoen aan lokale verzekeringsregels belangrijker dan ooit

Branche

Alertheid is onontbeerlijk voor bedrijven die hun belangen in Azië en de Pacific goed willen verzekeren. De meeste landen in die regio stellen strenge eisen aan de ‘export’ van lokale risico’s naar verzekeraars die geen lokale vergunning hebben. Wie daar niet aan voldoet, kan te maken krijgen met boetes en fiscale naheffingen.

Voldoen aan lokale verzekeringsregels belangrijker dan ooit

De investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Asia Pacific Region (APR) zitten flink in de lift. Een toenemend aantal bedrijven heeft deelnemingen, dochters en joint ventures in APR. Zij krijgen te maken met de veelal complexe verzekeringswetgeving in deze landen.

Strenge landen

China, Japan en Zuid-Korea behoren tot de strengste landen in de wereld wat betreft het verbieden van de ‘export’ van lokale risico’s naar verzekeraars die geen lokale vergunning hebben (non-admitted). De meeste andere landen in APR staan het verzekeren van lokale risico’s door een non-admitted verzekeraar wel toe, maar uitsluitend onder strikte voorwaarden.

Neem het voorbeeld van een Nederlands bedrijf met een vestiging in Singapore, dat een te beperkte limiet op de lokale polis heeft. Het bedrijf denkt dat tekort te hebben afgedekt op een overkoepelende masterpolis die hier in Nederland is afgesloten. Singapore staat export van lokale risico’s naar non-admitted verzekeraars echter slechts onder voorwaarden toe. Voldoet het Nederlandse bedrijf niet aan die voorwaarden, dan kan dat nare gevolgen hebben zoals onderverzekering, boetes en dubbele belastingheffing.

Aangescherpte controles

Voldoen aan de lokale regels en belastingwetten is belangrijker dan ooit bij het verzekeren van buitenlandse activiteiten. Het toezicht is de laatste jaren fors verscherpt en het aantal belastingcontroles dat specifiek is gericht op multinationale verzekeringsprogramma’s neemt wereldwijd toe.

In veel APR- landen, maar ook daarbuiten,  biedt een benadering gebaseerd op verzekerbaar belang (insurable interest) uitkomst. De moedermaatschappij op de masterpolis verzekert dan niet de buitenlandse deelneming, dochter of joint venture zelf. In plaats daarvan verzekert de moedermaatschappij haar eigen financiële, economische of juridische belang in de buitenlandse entiteit.  De terminologie en interpretatie ervan verschillen per land, maar Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Maleisië, Singapore en Hong Kong erkennen allen deze aanpak op basis van insurable interest.

Checklist

Hoe voorkomt u problemen met het verzekeren van uw deelneming, dochter of joint venture in APR? Stel de juiste vragen met de volgende checklist.

  1. Is lokale dekking vereist? En zo ja, is die lokale dekking voldoende, of is er een aanvullende polis nodig om gaten in de voorwaarden (difference in conditions) te dichten?
  2. Is de limiet van de lokale dekking voldoende? Of is er een aanvullende polis nodig om tot een afdoende limiet (difference in limits) te komen?
  3. Als een aanvullende polis nodig is, voldoet deze polis dan aan de lokale wet- en regelgeving? Denk aan polisvoorwaarden, premie, claims en fiscale afdrachten.
  4. Voldoet de polis niet aan de lokale wet- en regelgeving, hoe moet de difference in conditions/difference in limits dekking er dan uitzien om wèl aan de lokale eisen te voldoen? Deelvragen daarbij zijn:
  • Welke risico’s zijn wel en welke niet verzekerd?
  • Wie betaalt de verzekeringspremies?
  • In welke jurisdictie moeten assurantiebelasting en andere heffingen worden betaald?
  • Hoe worden claims afgehandeld en betaald?
Reageer op dit artikel