nieuws

TNO onderzoekt verzekeringsbranche: innovatie is broodnodig

Branche

TNO heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars de verzekeringsbranche doorgelicht. Verbonds-directeur Richard Weurding deed vandaag op het AM-congres Innosurance verslag van de uitkomsten. Hij signaleert een gebrek aan inzicht in technologische trends en bepleit de komst van een innovatielab.

TNO onderzoekt verzekeringsbranche: innovatie is broodnodig

Het Verbond vroeg TNO te onderzoeken welke maatschappelijke en technologische innovatie specifiek op de sector afkomen en wat verzekeraars ermee zouden moeten. TNO is in een heel dik rapport tot meer dan 130 trends gekomen, en liet, volgens Richard Weurding "ons verbouwereerd weten ‘nog nooit een sector te hebben meegemaakt die zo breed door de externe omgeving werd geraakt’."
Levensduur
Weurding: "TNO concludeert dat we als sector nu nog onvoldoende feeling hebben voor de technologie, zeker nu die ook meer en meer een maatschappelijk thema wordt."
Het zijn volgens TNO dus met name deze trends waarvan de verzekeraars de gevolgen nog niet of te weinig voor ogen hebben: medische innovaties met (veel) langere levensduur als gevolg; de ontwikkelingen op het gebied van big data, en de opkomst en nieuwe mogelijkheden die social media openen, en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld marketing, riskmanagement of het organiseren van andere vormen van solidariteit.
Weurding: "Straks rijden alle auto’s wellicht volautomatisch, terwijl je als inzittende rustig je mails bijwerkt onderweg naar bestemming. Wat betekent dat voor de markt voor autoverzekeringen?"
Aanbevelingen
De verzekeraars moeten hun anticiperend vermogen versterken: zet een signaleringssysteem op, raadt TNO het Verbond aan. Daarmee kunnen verzekeraars vroegtijdig veranderingen identificeren.
Weurding: "We moeten de aanpak van risico-inschattingen vernieuwen: de modellen die de sector nu gebruikt, kijken achteruit. We kunnen ‘surprises’ niet aan."
Bewegingsruimte
Ook in de producten zelf moet meer ‘bewegingsruimte’ komen om te kunnen meebewegen met veranderingen in omgeving en in risico’s.  Weurding: "Analyseer de klant van de toekomst: behalve regulier consumentenonderzoek, doet de sector er goed aan met inzet van allerhande data, sociale media en ‘prosumer concepten’ nauw samen te werken met klanten om zo de klantvraag van de toekomst te onderzoeken."
Kern issue
De sector moet ook aan de slag met het innovatievermogen: dat moet dus echt sterker. Weurding: "Dit is een kern issue! Innovatie is de sleutel voor de toekomst. We zouden met name goed moeten nagaan of we ook samen met andere sectoren kunnen vernieuwen, nieuw producten kunnen ontwikkelen of nieuwe manieren van risico-inschattingen kunnen opstellen."
Old School
En tenslotte moeten verzekeraars hun interne organisatie innoveren en aanpassen. Ook daar signaleert TNO te veel ‘old school’. Weurding: "We moeten nadenken over en werken aan nieuwe adviesmodellen, nieuwe product-dienstcombinaties. Onze ICT moet meer dienstbaar worden gemaakt aan de veiligheid en aan de klantvriendelijkheid."
Wat betekenen deze aanbevelingen voor de verzekeraars?
Weurding: "Verzekeraars zijn nu nog de min of meer de natuurlijke partij om risico’s af te dekken. Maar in een samenleving waarin steeds meer groepen met elkaar in verbinding staan, op verschillende manieren, meer van elkaar weten en elkaar vertrouwen, is daar zo maar de basis gelegd voor nieuwe solidariteitskringen. De netwerken van de social media, maar ook de trend van het afnemend vertrouwen in traditionele instituties in het algemeen (en in de financiële sector in het bijzonder) zullen dat bevorderen."
Solidariteit
In feite wil Weurding zeggen: het moet voor de sector die in het organiseren van solidariteit zijn kernfunctie heeft, een uitdaging zijn om zelf nieuwe vormen van solidariteit via die nieuwe vormen van netwerken en nieuwe technologieën te ontdekken.
Innovatielab
Weurding: "Om de urgentie voor innovatie te borgen, pleit ik voor het oprichten van een speciaal innovatielab voor verzekeraars. Ik denk ook dat het goed zou zijn als we de reactie van de sector op de voortschrijdende technologie laten monitoren en daar jaarlijks over rapporteren."

Reageer op dit artikel