nieuws

Overheid verwacht ruim 2,5 miljard assurantiebelasting

Branche

Het kabinet verwacht volgend jaar voor € 2.519 mln aan inkomsten te boeken uit assurantiebelasting. Dat is 12% meer dan de € 2.234 mln die voor dit jaar is geraamd, zo blijkt uit de rijksbegroting voor 2014. Per 1 april is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.

Overheid verwacht ruim 2,5 miljard assurantiebelasting

De meeste kabinetsplannen op verzekerings- en hypotheekgebied waren voor Prinsjesdag al bekend. Zo komt er, om de hypotheekmarkt op gang te helpen, er van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 een tijdelijke verhoging van de vrijstelling in de schenkbelasting voor de eigen woning. Die gaat van € 50.000 naar € 100.000 euro; de beperking tot schenkingen van ouder aan kind vervalt.
Stamrechtvrijstelling
De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari afgeschaft. Voor bestaande stamrechten is het vanaf die datum mogelijk om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht-BV fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen.
Fiscaal gefaciliteerd pensioensparen wordt beperkt tot een inkomen van € 100.000.
Renteaftrek
Komend jaar wordt gestart met het terugbrengen van het maximale aftrektarief voor de hypotheekrente. Dat bedraagt nu nog 52%, maar wordt in jaarlijkse stappen van 0,5% teruggebracht tot 38%. In 2014 mag de hypotheekrente dus nog voor maximaal 51,5% worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.
De kostengrens van de NHG gaat eveneens omlaag, tot € 225.000 per 1 juli 2016. "Het uitgangspunt wordt in de toekomst deze te koppelen aan de gemiddelde woningprijs", aldus de miljoenennota.
De rente op restschulden is gedurende tien jaar aftrekbaar en tijdelijk mag dubbel hypotheekrente worden afgetrokken als de oude woning nog niet is verkocht.
Concurrentie bevorderen
Het kabinet wil de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen door de oprichting van een Nationale Hypotheekinstelling (NHI). "Het idee hierbij is dat hypotheekverstrekkers hun NHG-hypotheken via de NHI stabieler kunnen laten financieren door (internationale) institutionele
beleggers. Dit kan de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen en de hypotheekrente voor consumenten drukken." Verder wordt geld uitgetrokken voor het bevorderen van de kredietverlening aan het mkb; ook verzekeraars gaan daaraan meebetalen.
Zorg
Aan zorgtoeslagen keert de overheid volgend jaar € 700 mln minder uit; daartegenover staat dat het kabinet verwacht dat er voor € 1.320 mln minder aan zorgpremies in de kas zal stromen.

Reageer op dit artikel