nieuws

Koppigheid DNB betekent uitstel O.A.W.M.

Branche

De datum waarop de in oprichting zijne Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM) operationeel zal zijn blijft onzeker. Volgens de initiatiefnemers wordt dit veroorzaakt door de halsstarrige houding van DNB, die de nieuwe intermediaire onderlinge onterecht een vergunning blijft weigeren. Op 7 november is het aan de rechter om te bepalen of DNB hier een scheve schaats rijdt.

Koppigheid DNB betekent uitstel O.A.W.M.

Op 25 oktober 2011 wordt een eerste aanvraag ingediend bij De Nederlandsche Bank met het verzoek een verklaring af te geven voor het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf als vrijgestelde kleine onderlinge", zegt Pjotr van Tilburg in AMplus. Hij vormt samen met voormalig Allianz-directeur Govert Trouwborst het dagelijks bestuur bij O.A.W.M.
Men wil geen grootschaligheid
Trouwborst en Van Tilburg kennen elkaar uit de tijd dat Trouwborst het fundament legde voor de inkomensverzekeraar van Allianz. "Na mijn pensionering legde Pjotr mij het idee voor dat hij en een aantal adviseurs hadden bedacht, en ik vond het meteen een zeer interessant experiment. Het brengt enerzijds het verzekeringsvak weer terug naar de natuurlijke basis maar tegelijkertijd is de kleinschaligheid de nieuwe toekomst. De markt begint langzaamaan genoeg te krijgen van grootschaligheid. Het op onderlinge basis kunnen verzekeren in een kleine transparante vorm heeft weer de toekomst", aldus Trouwborst.
Maar waar de AFM soepeltjes een vergunning afgeeft aan de serviceprovider, wordt de aanvraag bij DNB een lange lijdensweg. Op de eerste aanvraag volgt vanuit DNB een lijst verbeterpunten waarmee de initiatiefnemer aan de slag gaan. Een tweede aanvraag wordt in de zomer van 2012 ingediend. Van Tilburg: "Maar in plaats van een vergunning krijgen we van DNB het ene na het andere argument te horen waarom we het niet zouden moeten doen. Kregen we het ene argument van tafel, dan hadden ze volgende argument om onze aanvraag af te wijzen alweer klaar. Ze willen O.A.W.M. gewoon geen vergunning geven."
Recht zal zegevieren
Uiteindelijk zagen de initiatiefnemer in mei 2013 geen ander uitweg dan een beroepsprocedure aan te spannen tegen DNB. Onlangs kondigde de rechtbank in Rotterdam aan dat de zitting op 7 november 2013 staat ingeroosterd. Aangezien DNB hiertegen geen bezwaar heeft aangetekend kan deze datum inmiddels als vaststaand beschouwd worden. Maar wat de uitkomst van deze eerste zitting ook zal zijn, door de opgelopen vertraging is het niet waarschijnlijk dat O.A.W.M. dit jaar nog van start kan gaan. De eerste twee onderlingen staan weliswaar al in de startblokken, operationeel moet er nog wel het een en ander gebeuren. "We gaan pas van start als alles klopt en we kunnen waarmaken wat we beloven", aldus Van Tilburg, die nu medio 2014 in zijn agenda heeft staan voor de officiële lancering van de eerste twee intermediaire Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappijen. Hij is er in elk geval van overtuigd dat het recht zal zegevieren.
In AMplus (06-09-2013) een gesprek over deze zaak met Pjotr van Tilburg en Govert Trouwborst. De toezichthouder zelf doet op dit moment geen uitspraken over de zaak.

Reageer op dit artikel